86 lượt xem

Thế nào là thương tật toàn bộ vĩnh viễn? | Acb-win.com

Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn là tình trạng người được bảo hiểm, người được bảo hiểm bị mất hoàn toàn và không thể phục hồi chức năng: hai tay, hai chân, một tay và một chân, hai mắt, một bàn tay và một bàn tay, một mắt, một chân và một mắt.

Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn là gì?

Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn

Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn

Trong khái niệm này:

  • Mất chức năng mắt hoàn toàn và không hồi phục được hiểu là cắt bỏ nhãn cầu hoặc mù hoàn toàn (thị lực 1/20).
  • Mất chức năng bàn tay toàn bộ và không hồi phục được hiểu là tình trạng cụt khớp cổ tay trở lên hoặc mất khả năng vận động vĩnh viễn (liệt) cả bàn tay trở lên.
  • Mất hoàn toàn và không thể phục hồi chức năng chân được hiểu là cắt cụt từ khớp mắt cá chân (hoặc bao gồm cả móng và xương mác) trở lên hoặc mất hoàn toàn vĩnh viễn khả năng vận động (liệt) bàn chân trở lên.

Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn nêu trên:

Nó phải là kết quả trực tiếp của một tai nạn xảy ra trong thời hạn bảo hiểm.

Nó phải được xác nhận bởi cơ quan y tế có thẩm quyền như đã biểu hiện trong vòng 180 ngày kể từ ngày xảy ra tai nạn.

Phải kéo dài trong thời gian ít nhất 180 ngày liên tục, kể từ ngày được xác nhận thương tật toàn bộ vĩnh viễn (trừ trường hợp chấn thương mổ nhãn cầu, cụt khớp cổ tay trở lên).

và cắt cụt khớp cổ chân, kể cả xương mác, xương mác trở lên) và phải được Bảo Việt Nhân thọ đồng ý là thương tật toàn bộ, liên tục và vĩnh viễn, không có khả năng phục hồi trong thời gian sống của người được bảo hiểm và người được bảo hiểm.

Trong trường hợp thương tật bộ phận vĩnh viễn, người được bảo hiểm, bên mua bảo hiểm mất toàn bộ và không thể phục hồi chức năng của một bộ phận cơ thể.

Đóng góp bài viết của bạn bằng cách gửi nó ở đây

READ  Ví Polkadot là gì? Hướng dẫn cách tạo ví Polkadot (DOT) | Acb-win.com