723 lượt xem

T+ trong chứng khoán là gì? Ý nghĩa T+ trong chứng khoán

Nguyên tắc T+ trong chứng khoán là rất quan trọng mà các nhà đầu tư khi tham gia thị trường đều cần phải nắm rõ, cùng với các thuật nghĩ có liên quan đến ngày giao dịch hưởng quyền và ngày thanh toán chứng khoán. Để hiểu hơn về giao dịch chứng khoán, và T+ trong chứng khoán là gì? Hãy cùng ACB Win tìm hiểu trong bài viết dưới đây.

T+ trong chứng khoán là gì?

T+ trong chứng khoán

Trong giao dịch chứng khoán, các thông số T1 (T+1), T2 ( T+2), T3 ( T+3) là những thuật ngữ có mối liên quan đến hoạt động mua và thanh toán chứng khoán. Ý nghĩa của các thông số này khi giao dịch mua chứng khoán và khi nào được bán được thể hiện dưới đây.

  • T (Transaction): Đây là ngày giao dịch diễn ra
  • T+0: Ngày giao dịch trong ngày
  • T+1: Thanh toán sau 1 ngày so với ngày giao dịch
  • T+2: Thanh toán sau 2 ngày so với ngày giao dịch
  • T+3: Thanh toán sau 3 ngày so với ngày giao dịch

Các thông số 1, 2, 3 thể hiện cho số ngày sau ngày giao dịch thì thanh toán hoặc chuyển tiền, chuyển quyền sở hữu chứng khoán đã được diễn ra.

Ý nghĩa các ngày giao dịch T+ trong chứng khoán

Ý nghĩa các ngày giao dịch T+ trong chứng khoán

T0 là ngày giao dịch mà phía nhà đầu tư được phép mua/bán cổ phiếu trong cùng một ngày, khác với quy định về T+2 như trước đây. Nhà đầu tư sẽ được diễn ra trước/bán sau hoặc  bán trước mua sau và ngày giao dịch có thể phát sinh khả năng bán khống chứng khoán.

Ngày giao dịch là gì?

Ngày giao dịch là ngày mà phía nhà đầu tư chốt quyền mua cổ phiếu, có nghĩa là nhà đầu tư được phép mua hoặc bán chứng khoán trong ngày này. Điều đó có nghĩa là bạn được đặt lệnh chốt cổ phiếu với giá 10.000đồng và cổ phiếu bạn chốt sẽ bị phong tỏa chờ đến ngày thanh toán sẽ được chuyển vào tài khoản.

Ngày thanh toán là gì?

Theo quy định mới nhất từ ngày 01/01/2016 thì ngày thành toán:

  • T+2 từ 16h30 chiều: Đây là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu chứng khoán giữa người bán và người mua.
  • Đến ngày T+3: Quyền bán cổ phiếu mới thực sự thuộc về bên mua => Đây là cơ sở để tính toán người nắm giữ cổ phiếu có nằm trong danh sách cổ đông hay không.

Vì sao thanh toán vào ngày T+1, T+2, T+3?

Trong giao dịch chứng khoán, hầu hết các nhà đầu tư  sẽ thắc mắc về  nguyên tắc T+ mới được quyền thành toán mà không khớp ngay lập tức?

Hiện nay, theo số liệu thống kê thì có đến 2,3 triệu tài khoản chứng khoán đã được mở và đang giao dịch, số lệnh chứng khoán diễn ra mỗi ngày không phải là con số nhỏ, để tránh phát sinh một số lỗi kỹ thuật khi vận hành khối lượng giao dịch rất lớn như vậy, thì nên áp dụng chu kỳ T+2 thanh toán. Mục đích để tạo khoản trông về thời gian nhằm khắc phục được các sự k=cố xảy ra đảm bảo sự thông suốt trong quá trình vận hành trên thị trường.

  • Trên thế giới chu kỳ thanh toán phổ biến nhất là T+3
  • Tại việt Nam chu kỳ vận hành là T+2
  • Thị trường chứng khoán Mỹ là T+4

=>Theo quy định mới thì chu kỳ thanh toán tại Việt Nam đã rút về 16h30 ngày T+2 => đến ngày T+3 thì cổ phiếu mới chính thức được bán.

Trên đây là những thông tin về T+ trong chứng khoán là gì? Hy vọng với những thông tin này của ACB Win đã giúp mợi người hiểu rõ hơn về quy trình đầu tư và giao dịch chứng khoán trên thị trường hiện nay. Nhà đầu tư cần phải nắm rõ các quy tắc này để áp dụng đúng các giao dịch, giúp cho hoạt động đầu tư đạt hiệu quả tốt nhất.