36 lượt xem

Người thụ hưởng là gì và có quyền lợi ra sao? | Acb-win.com

Cụm từ “thụ hưởng” đã xuất hiện trong nhiều lĩnh vực đời sống hàng ngày nhưng không phải ai cũng biết hết ý nghĩa của nó. Vậy ai là người thụ hưởng?

Trong khi thực hiện một giao dịch tài chính hoặc trên tin tức, trong một số thủ tục hoặc tài liệu khác, bạn đã nghe hoặc đề cập đến người thụ hưởng.

Cũng có thể bản thân bạn trở thành người thụ hưởng trong một lĩnh vực nào đó hoặc có ý định lựa chọn người thụ hưởng. Cùng tìm hiểu về người nhận thanh toán qua bài viết dưới đây.

Người thụ hưởng là gì?

Người thụ hưởng là người hoặc người nhận các lợi ích hữu hình hoặc vô hình do chính người nhận tạo ra hoặc do người khác tạo ra chỉ định hoặc công nhận. Nói một cách đơn giản, người thụ hưởng là người nhận được lợi ích theo chỉ định hoặc sự công nhận trong phạm vi pháp luật cho phép.

Người thụ hưởng trong lĩnh vực tài chính

Người thụ hưởng trong lĩnh vực tài chính

READ  Fog Computing là gì? Ưu điểm và hạn chế Fog Computing | Acb-win.com

Vai trò của người thụ hưởng

Trong tất cả các lĩnh vực này, người thụ hưởng luôn là đối tượng của quyền lợi trong điều kiện nó được pháp luật thừa nhận.

Người thụ hưởng hợp đồng bảo hiểm

Người thụ hưởng hợp đồng bảo hiểm là người được chỉ định để nhận tiền bồi thường hoặc hoàn trả khi hợp đồng bảo hiểm hết hạn từ người thụ hưởng hoặc chủ hợp đồng bảo hiểm.

Người thụ hưởng tài trợ

Một người được xác định là người thụ hưởng cuối cùng của khoản trợ cấp tài chính hoặc hiện vật từ một người miễn phí khác mà không yêu cầu trả lại hoặc trao đổi có giá trị tương đương.

Người nhận thư tín dụng

Người thụ hưởng thư tín dụng (tín dụng chứng từ): là chủ thể được ngân hàng thừa nhận là người nhận tiền thanh toán tiền hàng xuất khẩu của nhà nhập khẩu ghi trong thư tín dụng.

Người thụ hưởng phần

Người thụ hưởng séc: là người nhận số tiền ghi trên séc khi ghi tên mình trên séc, hoặc cầm séc do người ký phát chỉ định hoặc chấp thuận (chữ ký của séc).

Người thụ hưởng trong giao dịch

Người nhận được thanh toán sau tất cả các quá trình giao dịch. Giao dịch này có thể là bán tài sản, trả lương hưu, ngân phiếu xã hội, v.v.

Người thụ hưởng tài sản thừa kế

Người được chỉ định nhận tiền hoặc hiện vật do người được chỉ định để lại sau khi người đó qua đời.

READ  Top 8 game NFT Free to Earn dành cho người mới | Acb-win.com

Người thụ hưởng công trình nghiên cứu

Người thụ hưởng trong dự án nghiên cứu là người được xác định nhận lợi ích của công trình nghiên cứu.

Đối tượng thụ hưởng chính sách xã hội

Người được hưởng chính sách xã hội là người được công nhận là người được hưởng chính sách tại thời điểm áp dụng chính sách.

Xem thêm: Tầm quan trọng của người thụ hưởng bảo hiểm nhân thọ.

Mọi thắc mắc bạn có thể yêu cầu chuyên gia Thebank tư vấn miễn phí:

theo dõi ngay

Người thụ hưởng tài sản vật chất

Người thụ hưởng tài sản vật chất

Quyền lợi của người thụ hưởng

Mặc dù các đối tượng luôn nhận được các quyền lợi nhưng đối với từng lĩnh vực cụ thể hoặc các trường hợp khác nhau thì quyền lợi của họ cũng sẽ được điều chỉnh và sửa đổi.

  • Nhận mọi quyền lợi được hưởng hợp pháp theo quy định của pháp luật đã ban hành
  • Việc yêu cầu tăng hoặc giảm quyền lợi của người thụ hưởng dựa trên các điều kiện cụ thể được chấp nhận hoặc nằm ngoài phạm vi điều chỉnh của pháp luật.
  • Chỉ định người thụ hưởng quyền lợi thay thế nếu cần thiết phải chuyển nhượng quyền lợi hoặc trao đổi quyền lợi trong phạm vi luật pháp yêu cầu.
  • Từ chối nhận trợ cấp trong trường hợp điều kiện không phù hợp hoặc không theo ý muốn của người thụ hưởng thứ nhất được chỉ định theo quy định của pháp luật.
  • Thời hạn thực hiện chính xác là bắt buộc trong trường hợp có thỏa thuận trước với người thụ hưởng trong phạm vi pháp luật quy định.

Như vậy, người thụ hưởng nhận được các lợi ích theo sự chỉ định hoặc thừa nhận của pháp luật do lợi ích của chính mình xác định hoặc do người khác xác định. Tuy nhiên, người thụ hưởng vẫn có quyền quyết định thay đổi một phần hoặc toàn bộ quyền thụ hưởng của mình.

Mọi thắc mắc bạn có thể yêu cầu chuyên gia Thebank tư vấn miễn phí:

theo dõi ngay

Đóng góp bài viết của bạn bằng cách gửi nó ở đây