22 lượt xem

Mẫu hợp đồng bảo hiểm nhân thọ của các công ty bảo hiểm | Acb-win.com

Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ là sự thỏa thuận giữa bên mua bảo hiểm và công ty bảo hiểm về quyền và nghĩa vụ của hai bên. Đối với những người mới bắt đầu, điều cần thiết là phải biết các mẫu hợp đồng bảo hiểm nhân thọ.

Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ là gì?

Theo Điều 12, Đạo luật Kinh doanh Bảo hiểm năm 2000, hợp đồng bảo hiểm là sự thoả thuận giữa doanh nghiệp bảo hiểm và công ty bảo hiểm, theo đó bên mua bảo hiểm phải đóng phí bảo hiểm và công ty bảo hiểm phải trả. bồi thường cho người thụ hưởng hoặc bồi thường cho người được bảo hiểm tại thời điểm xảy ra sự kiện bảo hiểm.

Vì vậy, hợp đồng bảo hiểm nhân thọ là cơ sở pháp lý để giải quyết quyền lợi bảo hiểm. Khách hàng nên dành thời gian đọc và tìm hiểu về hợp đồng bảo hiểm khi tham gia để hiểu đầy đủ về quyền và nghĩa vụ của mình.

Hợp đồng bảo hiểm phải được giao kết bằng văn bản theo quy định. Một loạt hợp đồng bảo hiểm bao gồm các tài liệu sau:

 • Đơn bảo hiểm
 • Giấy chứng nhận bảo hiểm
 • Quy tắc và điều kiện của sản phẩm bảo hiểm
 • Các văn bản thỏa thuận khác (nếu có)
 • Hóa đơn thanh toán lần đầu (nếu có)

Ghi chú:

– Quy tắc và điều kiện bảo hiểm khá dài nhưng chứa đựng nhiều thông tin quan trọng. Vì vậy, trước khi ký hợp đồng bảo hiểm, hãy đọc bài viết: Điều kiện hợp đồng bảo hiểm nhân thọ cần lưu ý để đảm bảo quyền lợi của mình.

– Tất cả các hợp đồng bảo hiểm nhân thọ thường được ký và đóng dấu bởi đại diện của công ty bảo hiểm. Bạn nên kiểm tra kỹ khi nhận được bộ hợp đồng.

Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ phải có những nội dung gì?

Căn cứ Điều 13, Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2000, nội dung của hợp đồng bảo hiểm nhân thọ bao gồm các thông tin sau:

 • Tên và địa chỉ của công ty bảo hiểm, chủ hợp đồng bảo hiểm, chủ hợp đồng bảo hiểm hoặc người thụ hưởng
 • Người được bảo hiểm
 • Tiền bảo hiểm
 • Phạm vi bảo hiểm, điều kiện bảo hiểm, điều kiện bảo hiểm
 • Tuyên bố từ chối trách nhiệm
 • Thời hạn bảo hiểm
 • Phí bảo hiểm, phương thức thanh toán phí bảo hiểm
 • Thời hạn, phương thức thanh toán bảo hiểm hoặc bồi thường
 • Điều khoản giải quyết tranh chấp
 • Ngày, tháng, năm ký hợp đồng.
 • Các nội dung khác theo thỏa thuận giữa các bên.

Các quy định trên về hợp đồng bảo hiểm nhân thọ cũng được áp dụng cho hầu hết các hợp đồng bảo hiểm. Với bảo hiểm tài sản sẽ có nhiều thông tin hơn về giá trị của tài sản được bảo hiểm.

Sau khi nhận được một bộ hợp đồng đầy đủ, khách hàng nên xác minh thông tin của chủ hợp đồng, chủ hợp đồng, v.v. để tránh sai sót vì có thể ảnh hưởng đến quyền lợi bảo hiểm nhận được khi sự kiện bảo hiểm xảy ra.

Ví dụ về hợp đồng bảo hiểm nhân thọ

Các tài liệu về hợp đồng bảo hiểm nhân thọ là riêng tư của doanh nghiệp bảo hiểm và khách hàng nên bài viết có thể không liệt kê đầy đủ mà chỉ đưa ra một số tài liệu mà công ty bảo hiểm đang phát hành. Dưới đây là ví dụ về các hợp đồng bảo hiểm nhân thọ tại một số công ty bảo hiểm để khách hàng tham khảo:

Bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi

– Hóa đơn thanh toán phí bảo hiểm:

Hóa đơn thanh toán phí bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi

– Giấy chứng nhận bảo hiểm:

Giấy chứng nhận bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi

Xem bản đầy đủ tại đây.

Bảo hiểm nhân thọ Sunshine

– Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm:

Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm nhân thọ của The Sun Life

Xem bản đầy đủ tại đây.

Bảo hiểm nhân thọ AIA

– Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm:

Hồ sơ yêu cầu AIA

Xem bản đầy đủ tại đây.

Bảo hiểm nhân thọ Prudential

– Mẫu hợp đồng bảo hiểm nhân thọ Prudential, bao gồm bộ hồ sơ yêu cầu bồi thường:

Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm Prudential

Xem bản đầy đủ tại đây.

Bảo hiểm nhân thọ Manulife

Đơn bảo hiểm:

Đơn yêu cầu bảo hiểm nhân thọ

Xem bản đầy đủ tại đây.

Trên đây là thông tin về các mẫu hợp đồng bảo hiểm nhân thọ của một số công ty bảo hiểm. Khi bạn nhận được một bộ hợp đồng đầy đủ, vui lòng kiểm tra tính chính xác của thông tin của bạn trong hợp đồng để tránh những rắc rối về sau. Ngoài ra, đừng quên đọc lại các điều khoản trong hợp đồng để hiểu rõ quyền lợi và nghĩa vụ của mình tại thời điểm tham gia.

Đóng góp bài viết của bạn bằng cách gửi nó ở đây

READ  Mã Bưu Điện Hà Nội, TPHCM – Mã Zip Code 63 Tỉnh Thành Tại Việt Nam | Acb-win.com