86 lượt xem

Mẫu giấy vay tiền đơn giản mới nhất năm 2022

Khi cho người khác vay tiền nhiều người thường có suy nghĩ chủ quan vì là người thân, bạn bè hay kiên nể nhau nên thường tiến hành quá trình này mà không cần lập giấy tờ gì vì thế mà nhiều rủi ro không mong muốn xảy ra cũng là điều dễ hiểu bởi “sông sâu biển thẳm dễ dò/ Nào ai lấy thước mà đo lòng người”. Sau đây là gợi ý về mẫu giấy vay tiền đơn giản mà bài viết hôm nay muốn gửi đến bạn để làm căn cứ nếu có bất trắc gì xảy ra

Giấy vay tiền là gì?

Giấy vay tiền được xem là một giao dịch qua văn bản giữa hai chủ thể: bên vay và bên cho vay xác lập, thõa thuận với nhau về việc vay tiền. Gồm 2 loại: giấy vay tiền thế chấp tài sản và giấy vay tiền tín chấp

Giấy vay tiền không nhất thiết phải đem công chứng. Tuy nhiên giấy vay tiền hợp pháp thì các thõa thuận vay tiền bắt buộc phải đáp ứng các điều kiện giao dịch được quy định tại điều 117 Bộ luật Dân sự 2015

  1. Do những người có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự thực hiện
  2. Các bên vay và cho vay phải hoàn toàn tự nguyện
  3. Mục đích và nội dung thỏa thuận vay nợ không vi phạm điều cấm, không trái đạo đức xã hội, không bị lừa dối, không nhằm che giấu cho một giao dịch khác,…
READ  Vay tiền nhanh là gì? Vì sao vay tiền nhanh trở nên phổ biến

Khi giấy vay tiền đáp ứng được các điều kiện này thì dù có xảy ra tranh chấp hay kiện tụng thì bạn cũng đã nắm trong tay một bằng chứng quan trọng

Giấy vay tiền là một bằng chứng trong kiện tụng

Mẫu giấy vay tiền đơn giản

Dù có quen biết nhau từ trước hay tin tưởng nhau thế nào thì bạn vẫn nên áp dụng mẫu giấy vay tiền đơn giản sau đây đối với các giao dịch cho vay để bảo vệ quyền hợp pháp cho khoản vay của bản thân khi một cam kết trả nợ bị phá vỡ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………….., ngày …. tháng …. năm….

 

GIẤY VAY TIỀN

Hôm nay, ngày …. tháng …. năm 20…., tại …………………………………………………………..

Chúng tôi gồm có:

Tôi là……………………..…….,sinh năm:…………………….,CMND số:……………………………..do Công an…………………….cấp ngày ………………………

và vợ là bà………………………,sinh năm:……………………..,CMND số:………………………….do Công an cấp ngày ………………………

Cả hai ông bà cùng có hộ khẩu thường trú tại:………………………………………….

Vợ/chồng tôi có vay của:

Ông/bà …………………..,sinh năm:…………………, CMND số:……………….……..do Công an.……………………..cấp ngày ………………………

và vợ là bà ……………………,sinh năm: ………………….,CMND số:….……………..do Công an ………….. cấp ngày ………………………

Cả hai ông bà cùng có hộ khẩu thường trú tại:.…………………………………………

Số tiền cho vay: …………………………………đồng (……………………….………. đồng) tiền Việt Nam

Thời hạn vay:…………….(………………………) tháng kể từ ngày ký và nhận tiền theo Giấy này;

Mục đích sử dụng tiền vay: ……………………………………………………………………….

Lãi suất là:…..%/tháng (………………………..phần trăm một tháng);

Chúng tôi xin vay và hứa là chậm nhất đến ngày……../………/…….…chúng tôi sẽ trả đầy đủ tiền gốc, tiền lãi cho ông/bà………………………theo đúng Giấy vay tiền này, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước ông/bà ……………….…..và trước pháp luật về việc vay tiền này.

READ  Mẫu giấy vay mượn tiền viết tay ngắn gọn, đảm bảo tính pháp lý

Để bảo đảm cho việc trả nợ, chúng tôi tự nguyện cầm cố/thế chấp tài sản là:……………cho ông bà, nếu chúng tôi vi phạm nghĩa vụ đã cam kết thì ông/bà có toàn quyền xử lý tài sản cầm cố, thế chấp này.

Chúng tôi đã nhận đủ số tiền vay là..…………………………từ ông/bà……………………..và coi đây là giấy biên nhận đã nhận đủ tiền vay.

Chúng tôi cam đoan và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về toàn bộ việc vay tiền nay theo đúng quy định của pháp luật về vay tiền và theo thỏa thuận tại Văn bản này.

Chúng tôi tự nguyện ký tên dưới đây để làm bằng chứng.

                                                                                                                                                                                                                                                          Người vay

                                                                                     (ký tên, ghi rõ họ tên)

Lưu ý: Có thể điều chỉnh sao cho phù hợp nhất với các trường hợp vay tiền của bạn

Tham khảo mẫu giấy vay tiền đơn giản
Tham khảo mẫu giấy vay tiền thế chấp đơn giản viết bằng tay

Với mẫu giấy vay tiền đơn giản nhất mà chúng tôi đã gợi ý ở bài viết trên hi vọng có thể giúp bạn tiết kiệm thời gian hơn trong các thủ tục vay tiền. Đừng quên theo dõi thêm nhiều bài viết tiêp theo tại ABC WIN. Chúc bạn gặp nhiều may mắn

READ  Tìm hiểu điều kiện, thủ tục và mẫu giấy vay tiền thế chấp sổ đỏ