364 lượt xem

Tìm hiểu hình thức và quy định chung hợp đồng cho vay tiền hợp pháp

Những hình thức và quy định chung của hợp đồng cho vay tiền hợp pháp

Tại Việt Nam, bất kỳ giao dịch nào liên quan đến tài chính và tài sản cũng cần hợp đồng ký kết để đảm bảo tính an toàn và minh bạch. Trong hợp đồng cho vay tiền hợp pháp, cả hai bên đều được biết về số tiền, thời gian trả, hình thức vay và lãi suất qua quá trình giao dịch. Để có thể hiểu thêm về những hình thức và quy định chung của hợp đồng cho vay tiền hợp pháp thì mọi người hãy theo dõi bài viết dưới đây của chúng tôi.

Hợp đồng cho vay tiền hợp pháp là gì?

Theo Điều 463 của Bộ luật dân sự 2015, hợp đồng cho vay tiền hợp pháp được hiểu là sự thỏa thuận giữa bên cho vay và bên vay. Trong đó, bên vay phải trả lại cho bên cho vay tiền đúng số tiền và lãi suất đã vay theo thời gian có quy định ở trong hợp đồng. Hợp đồng cho vay tiền hợp pháp là loại hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu tiền tạm thời. Bên vay chỉ có quyền sử dụng số tiền đó của chủ sở hữu trong một thời gian nhất định có ở hợp đồng. Kết thúc thời hạn, bên vay phải trả lại tiền cho bên cho vay.

Khái niệm về hợp đồng cho vay tiền hợp pháp
Khái niệm về hợp đồng cho vay tiền hợp pháp

Hợp đồng cho vay tiền hợp pháp có thể là hợp đồng không có đền bù hoặc có đền bù. Tùy vào thời điểm giao dịch có hiệu lực mà hợp đồng có thể là hợp đồng song vụ hoặc đơn vụ. Nếu hợp đồng có hiệu lực ngay khi ký kết xong thì bên cho vay có nghĩa vụ giao tiền và bên vay có nghĩa vụ phải trả tiền. Nếu hợp đồng có hiệu lực sau khi bàn giao tiền thì hợp đồng này chỉ còn lại nghĩa vụ của bên vay mà thôi.

Hình thức của bản hợp đồng cho vay tiền mặt hợp pháp

Đối với các bản hợp đồng cho vay tiền mặt hợp pháp ở Việt Nam thì pháp luật không có quy định bắt buộc về việc phải thành lập văn bản. Hai bên giao dịch có thể giao kết hợp đồng bằng văn bản hoặc lời nói. Trong trường hợp xảy ra tranh chấp thì hai bên cần phải cung cấp đầy đủ chứng cứ để bảo đảm quyền lợi cho bản thân mình.

Các quy định chung của mẫu hợp đồng cho vay tiền cá nhân

Thông thường, mỗi mẫu hợp đồng cho vay tiền cá nhân sẽ có một số nội dung và yêu cầu khác nhau. Tuy nhiên, những yêu cầu đó đều được hình thành từ các cơ sở của pháp luật và đạo đức xã hội. Đặc biệt là những quy định chung về quyền, nghĩa vụ hai bên và lãi suất của số tiền cho vay trong hợp đồng.

Quyền và nghĩa vụ hai bên trong hợp đồng cho vay tiền viết tay

Theo Điều 456 của Bộ luật sân sự 2015, pháp luật quy định bên cho vay phải có nghĩa vụ giao đầy đủ số tiền cho vay vào đúng thời điểm, địa điểm đã thỏa thuận. Trong trường hợp, bên vay không có đủ số tiền đưa cho bên vay thì phải bồi thường đầy đủ các thiệt hại. Đặc biệt, bên cho vay trong hợp đồng cho vay tiền viết tay không được yêu cầu bên vay trả trước thời hạn đã quy định.

Quyền và nghĩa vụ hai bên trong hợp đồng cho vay tiền hợp pháp
Quyền và nghĩa vụ hai bên trong hợp đồng cho vay tiền hợp pháp

Đối với Điều 466 của Bộ luật này về nghĩa vụ trả nợ của bên vay thì đến thời hạn trả, bên vay phải trả lại hết số tiền đã vay lại cho bên kia theo đúng thời gian đã quy định. Nếu không có trường hợp đặc biệt thì địa điểm trả tiền thường là nơi cư trú của bên cho vay. Trong trường hợp vay tiền có lãi những bên vay không trả lãi đầy đủ thì lãi trên nợ gốc quá hạn chưa trả bằng 150% của lãi suất vay theo đúng thời gian thì người cho vay có quyền kiện và khởi tố bên vay trên tòa án.

Lãi suất

Theo Điều 468 của Bộ luật dân sự 2015 thì lãi suất được thỏa thuận trong hợp đồng cho vay tiền hợp pháp không vượt quá 20%/ năm. Đây chính là quyết định của Ủy ban thường vụ Quốc hội dựa theo tình hình thực tế và đề xuất của chính phủ. Nếu lãi suất vượt quá mức quy định thì mức lãi suất này trong hợp đồng không có hiệu quả. Còn trong trường hợp hai bên thỏa thuận về việc trả lãi những không có lãi suất rõ ràng và có tranh chấp về lãi thì pháp luật sẽ quy định mức lãi suất là 10%/ năm.

Video hướng dẫn cách viết hợp đồng cho vay tiền

Video dưới đây sẽ dạy cho bạn cách viết hợp đồng cho vay tiền.

Qua bài viết trên của acb-win.com, chúng ta có thể biết được hợp đồng cho vay tiền hợp pháp là gì và những quy định, hình thức chung của các hợp đồng đó. Từ đó, chúng ta sẽ biết cách xây dựng hợp đồng cho vay tiền hợp pháp đầy đủ và chính xác nhất. Không những vậy, nếu một trong hai bên có sự thiếu trung thực khi giao kết, chúng ta có thể thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình để xử lý theo quy định pháp luật.