102 lượt xem

Hỏi đáp Đóng bảo hiểm xã hội 2 năm được bao nhiêu tiền | Acb-win.com

Ngoài các chế độ thai sản, ốm đau, hưu trí, người lao động cần biết cách tính BHXH một lần để tránh bị mất quyền lợi. BHXH 2 năm đóng bao nhiêu?

Nói về bảo hiểm xã hội là gì?

Theo quy định tại Điều 3 Luật An sinh xã hội 2014 thì “Bảo hiểm xã hội là sự bảo đảm thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi người lao động bị giảm hoặc mất thu nhập do ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hết tuổi lao động hoặc từ trần đóng góp vào quỹ an sinh xã hội ”

Bảo hiểm xã hội là hình thức hỗ trợ một phần thu nhập phụ thuộc vào sổ bảo hiểm xã hội mà người tham gia đã đóng trong quá trình làm việc. Tham gia BHXH sẽ giúp nâng cao đời sống của người dân, đồng thời nâng cao an sinh xã hội cho nhà nước.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam có ba hình thức: BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện và BHXH bổ sung. Trong đó:

  • Bảo hiểm xã hội bắt buộc bao gồm 5 loại: Ốm; Sản phụ; Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; Về hưu; Cái chết của người chết.
  • Bảo hiểm xã hội tự nguyện bao gồm hai loại: Về hưu; Cái chết của người chết.
  • Bảo hiểm hưu trí bổ sung: là một hình thức bảo hiểm xã hội bắt buộc nhưng được thể hiện dưới hình thức một tài khoản tiết kiệm cá nhân được lưu giữ và tích lũy thông qua các hoạt động đầu tư theo quy định của pháp luật.

Nếu người tham gia BHXH có thể nộp hồ sơ hưởng BHXH một lần hoặc chờ đến khi hưởng lương hưu hàng tháng.

Quy định cách tính bảo hiểm xã hội một lần cuối cùng

Theo Thông tư 59/2015 / TT-BLĐTBXH, mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính như sau:

  • 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm của những năm đóng trước năm 2014.
  • 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm của các năm đóng từ năm 2014 trở đi.
  • Trường hợp tính BHXH trước ngày 01/01/2014: nếu thời gian đóng BHXH có tháng lẻ thì các tháng lẻ đó được chuyển sang thời gian đóng BHXH từ ngày 01/01/2014 trở đi để làm căn cứ tính đóng bảo hiểm xã hội hưởng bảo hiểm xã hội một lần.
  • Cách tính hưởng bảo hiểm xã hội một lần trong trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội có tháng lẻ thì từ 01 tháng đến 06 tháng được tính là 06 tháng, từ 07 tháng đến 11 tháng được tính là năm.
  • Trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội dưới một năm thì mức trợ cấp bảo hiểm xã hội bằng số tiền đã đóng và mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.
READ  Cách rút tiền không cần thẻ BIDV, bằng mã QR tại cây ATM 2022 | Acb-win.com

Công thức tính tiền bảo hiểm xã hội một lần

Mức hưởng = (1,5 x Mbqtl x thời gian tham gia BHXH trước năm 2014) + (2 x Mbqtl x thời gian tham gia BHXH từ năm 2014)

Trước mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội (mức đóng của Hội đồng quản trị) được tính theo công thức sau:

Mức đóng bảo hiểm xã hội = tổng tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội / tổng số tháng đóng bảo hiểm xã hội

Tuy nhiên, Thông tư 35/2019 / TT-BLĐTBXH quy định cách xác định tiền lương tháng đóng bảo hiểm theo tiền lương ghi trên sổ bảo hiểm xã hội như sau:

Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm = ∑ (Số tháng đóng bảo hiểm xã hội x Mức đóng bảo hiểm xã hội x Mức điều chỉnh hàng năm) / Tổng số tháng đã đóng bảo hiểm xã hội.

Trường hợp mức điều chỉnh hàng năm được tính theo bảng sau:

Điều chỉnh tiền lương để trả an sinh xã hội

Vậy đóng BHXH 1 năm, 2 năm… bạn sẽ được bao nhiêu tiền? Hãy cùng acb-win tìm hiểu ngay sau đây.

Công thức tính bảo hiểm xã hội một lần năm 2020

Bạn phải đóng bảo hiểm xã hội 2 năm bao nhiêu tiền?

BHXH 2 năm được tính theo mức bình quân tiền lương đóng bảo hiểm và tại thời điểm đóng. Giả sử bạn đóng bảo hiểm xã hội được 2 năm từ tháng 10 năm 2012 đến tháng 9 năm 2014 với mức lương đóng bảo hiểm như sau:

  • Từ tháng 10 năm 2015 đến tháng 12 năm 2015: tiền lương đóng bảo hiểm là 3.720.000 đồng.
  • Từ tháng 01/2016 đến tháng 12/2016: tiền lương đóng bảo hiểm là 3.800.000 đồng.
  • Từ tháng 1 năm 2017 đến tháng 9 năm 2017: tiền lương đóng bảo hiểm là 3.800.000 đồng.

Do đó, trong trường hợp này, cách tính 2 năm bảo hiểm xã hội của bạn như sau:

– Thời gian đóng BHXH:

  • Từ tháng 10 năm 2015 đến tháng 12 năm 2015 là 3 tháng
  • Từ tháng 1 năm 2016 đến tháng 12 năm 2016 là 12 tháng
  • Từ tháng 1/2017 đến tháng 9/2017 là 9 tháng
  • Tổng thời gian đóng BHXH = 3 + 12 + 9 = 24 tháng
READ  Avalanche (AVAX) là gì? tìm hiểu tổng quan về dự án Avalanche | Acb-win.com

– Mức bình quân tiền lương đóng BHXH

Mbqtl = [(3.720.000 x 3 x 1,13) + (3.800.000 x 12 x 1,10) + (3.800.000  x 9 x 1,06)]/ 24 = 4.125.950 đồng

– Mức trợ cấp BHXH một lần đối với trường hợp đủ 2 năm đóng BHXH:

Mức hưởng = 2 x 2 x 4.125.950 = 16.503.800 đồng

Tóm lại: mức hưởng BHXH 2 năm sẽ phụ thuộc vào mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm và thời gian bạn đóng BHXH. Với hướng dẫn chi tiết cách tính BHXH một lần trên đây, bạn có thể dễ dàng biết được những quyền lợi mà mình được hưởng khi tham gia BHXH 2 năm.

Bạn đọc tham khảo: Đóng BHXH 6 năm thì được bao nhiêu tiền?

BHXH một lần
BHXH một lần

Bạn đóng BHXH 1 năm là bao nhiêu?

Tương tự, người tham gia BHXH đủ 1 năm có nguyện vọng hưởng BHXH một lần thì cũng được tính theo công thức trên.

Ví dụ: Bà Nguyễn Vân A tham gia đóng bảo hiểm từ tháng 3 năm 2018 đến tháng 2 năm 2019. Tiền lương đóng bảo hiểm xã hội là 4.750.000 đồng.

Số tháng đóng phí bảo hiểm của chị A được tính như sau:

  • Từ tháng 3/2018 đến tháng 12/2018 là 10 tháng
  • Từ tháng 1/2019 đến tháng 2/2019 là 2 tháng
  • Tổng thời gian tham gia đóng BHXH là 10 + 2 = 12 tháng.

Mức lương tính trợ cấp an sinh xã hội

Mbqtl = [(4.750.000 x 10 x 1,03) + (4.750.000 x 2 x 1)]/ 12 = 4.868.750 đồng

Trợ cấp xã hội một lần

Mức hưởng = 4.868.750 x 2 x 1 = 9.737.500 đồng

Thông tin thêm: Bảo hiểm xã hội 1 tháng hết bao nhiêu tiền?

Đóng bảo hiểm xã hội 15 năm thì được bao nhiêu lương hưu?

Theo quy định của Luật An sinh xã hội 2014, người lao động nghỉ hưu từ ngày 01/01/2021 sẽ có những điều chỉnh sau:

Đối với người tham gia BHXH bắt buộc

– Công thức tính lương hàng tháng

Mức lương hưu hàng tháng của người lao động được tính như sau:

Tỷ lệ lương hưu hàng tháng = [Tỷ lệ (%)hưởng lương hưu hằng tháng] X [Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH]

Trong đó tỷ lệ phần trăm (%) thực hiện lương hưu hàng tháng được quy định như sau:

Dành cho đàn ông:

  • Nghỉ hưu từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021: đóng đủ 19 năm BHXH thì được 45% (hiện nay là 18 năm);
  • Nghỉ hưu từ ngày 01/01/2022 trở đi: Mức hưởng 45% khi đóng đủ 20 năm bảo hiểm xã hội.
  • Sau đó cứ mỗi năm đóng BHXH được tính thêm 2% và không quá 75%.

BHXH 2 năm được tính trên mức bình quân tiền lương đóng bảo hiểm và tại thời điểm đóng.
BHXH 2 năm được tính trên mức bình quân tiền lương đóng bảo hiểm và tại thời điểm đóng.

Đối với phụ nữ:

  • Sau 15 năm đóng BHXH được hưởng 45%.
  • Cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì được cộng thêm 2%.
  • Tỷ lệ (%) lương hưu hàng tháng tối đa là 75%.
READ  Chỉ số P/E là gì? Ý nghĩa và công thức tính chỉ số P/E | Acb-win.com

Đối với người tham gia BHXH tự nguyện

– Công thức tính tiền lương tháng kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021

Lương hưu hàng tháng = [Tỷ lệ (%) hưởng lương hưu hằng tháng] X [Mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH]

– Mức lương hàng tháng cho nam

  • Nghỉ hưu từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021: nếu đóng đủ 19 năm BHXH thì được tính 45%.
  • Nghỉ hưu từ ngày 01/01/2022: đóng đủ 20 năm an sinh xã hội, bạn được 45%.
  • Các khoản đóng góp an sinh xã hội mỗi năm được cộng thêm 2%, tối đa là 75%.

– Mức lương hàng tháng cho nữ

Tuổi nghỉ hưu

Theo quy định của Bộ luật Lao động 2019, kể từ ngày 01/01/2021, tuổi nghỉ hưu của người tham gia BHXH sẽ được điều chỉnh:

  • Nam 60 và 3 tháng thì mỗi năm cộng thêm 3 tháng
  • Nữ đủ 55 tuổi và 4 tháng, như vậy mỗi năm cộng thêm 4 tháng đối với nữ.

Tuổi nghỉ hưu của người lao động Giống cái Trong điều kiện làm việc bình thường:

Năm Tuổi nghỉ hưu
Năm 2021 Đủ 55 tuổi 4 tháng
2022 Đủ 55 tuổi 8 tháng
2023 Đủ 56 tuổi
2024 Đủ 56 tuổi 4 tháng
Năm 2025 Đủ 56 tuổi 8 tháng
2026 Đủ 57 tuổi
2027 Đủ 57 năm 4 tháng
2028 Đủ 57 tuổi 8 tháng
2029 Đủ 58 tuổi
Năm 2030 Đủ 58 tuổi 4 tháng
2031 Đủ 58 tuổi 8 tháng
2032 Đủ 59 tuổi
2033 Đủ 59 tuổi 4 tháng
2034 Đủ 59 tuổi 8 tháng
2035 Đủ 60 tuổi

Tuổi nghỉ hưu của người lao động Nam Trong điều kiện làm việc bình thường:

Năm Tuổi nghỉ hưu
Năm 2021 Đủ 60 năm 3 tháng
2022 Đủ 60 năm 6 tháng
2023 Đủ 60 năm 9 tháng
2024 Đủ 61 tuổi
Năm 2025 Đủ 61 tuổi 3 tháng
2026 Đủ 61 tuổi 6 tháng
2027 Đủ 61 tuổi 9 tháng
2028 Đủ 62 tuổi

Đọc thêm: Cách tính BHXH khi nghỉ hưu

Có thể thấy, BHXH mang lại những lợi ích và ý nghĩa to lớn cho người lao động. Trên đây là những giải đáp về vấn đề đóng góp an sinh xã hội 2 năm được bao nhiêu lần? Cũng như chia sẻ thông tin bảo hiểm xã hội đã nhận một lần.

Để giải đáp những thắc mắc bạn đọc còn băn khoăn, vui lòng để lại thông tin, nhân viên Thebank sẽ liên hệ giải đáp MIỄN PHÍ trong thời gian sớm nhất.

theo dõi ngay