22 lượt xem

Hệ số thanh toán nhanh là gì? Công tính tính và ý nghĩa | Acb-win.com

Hệ số thanh toán nhanh là một trong những chỉ tiêu quan trọng để đánh giá khả năng thanh toán của một công ty. Vậy cách tính hệ số này như thế nào?

Báo cáo nhanh là gì?

Tỷ lệ thanh toán nhanh (tên tiếng Anh: Báo cáo nhanh) là một chỉ số được sử dụng để xác định khả năng thanh toán nhanh chóng các khoản nợ ngắn hạn của doanh nghiệp bằng cách chuyển tài sản ngắn hạn thành tiền mà không làm mất hàng tồn kho. Thông qua chỉ số tài chính này có thể đánh giá khả năng sinh lời tài chính của một công ty. Báo cáo nhanh hay còn được gọi là báo cáo tức thì, báo cáo nhanh, báo cáo nhanh.

Báo cáo nhanh có nghĩa là gì?

Báo cáo nhanh có nghĩa là gì?

Công thức tính hệ số thanh toán nhanh

Hệ số thanh toán nhanh được tính theo công thức sau:


Hệ số khả năng thanh toán = (giá trị tài sản lưu động – giá trị hàng tồn kho) / nợ ngắn hạn

Ý nghĩa của báo cáo nhanh

Dựa trên báo cáo nhanh, có thể đưa ra đánh giá về tình trạng tài chính ngắn hạn của công ty. Tỷ số này càng cao chứng tỏ khả năng thanh toán nợ của công ty càng tốt. Ngược lại, nếu tỷ số này quá thấp, công ty có thể gặp khó khăn trong việc thanh toán nợ ngắn hạn.

Vậy báo cáo thanh toán nhanh tốt như thế nào? Trong tính toán thực tế, chỉ số này sẽ có giá trị trong hai phạm vi sau:

Tỷ lệ Thanh toán Nhanh> 1

Khi hệ số thanh toán nhanh lớn hơn 1 chứng tỏ khả năng thanh toán nợ của công ty là tốt. Doanh nghiệp có thể thanh toán các khoản nợ ngắn hạn một cách nhanh chóng.

Báo cáo thanh toán nhanh chóng

Khi hệ số thanh toán nhanh nhỏ hơn 1, doanh nghiệp khó có khả năng thanh toán các khoản nợ ngắn hạn trong thời gian ngắn. Tình huống này thường xảy ra khi các công ty gặp sự cố thanh toán.

Vì vậy hệ số thanh toán nhanh> 1 là tốt. Khi hệ số thanh toán nhanh thấp hơn hệ số thanh toán hiện hành, điều này cho thấy tài sản lưu động chủ yếu phụ thuộc vào cổ phiếu, tính thanh khoản của tài sản ngắn hạn khá thấp.

Khi tỷ số này nhỏ hơn 1, công ty có thể đứng trước nguy cơ phá sản do mất khả năng thanh toán. Tuy nhiên, ở góc độ khác, nếu hệ số thanh toán nhanh quá lớn, vốn tiền mặt quá nhiều thì vòng quay của vốn lưu động có khả năng giảm xuống mức thấp nhất. Điều này có thể làm giảm hiệu quả sử dụng vốn.

Báo cáo nhanh bao nhiêu là tốt?

Báo cáo nhanh bao nhiêu là tốt?

Lưu ý khi tính hệ số thanh toán nhanh

– Báo cáo nhanh không thể phản ánh khả năng thanh toán của doanh nghiệp khi thanh toán các khoản vay ngắn hạn. Điều này có nghĩa là trường hợp công ty sử dụng sản phẩm có nhu cầu cao thì có thể bán hoặc xuất khẩu ngay lập tức. Do đó, lượng tiền có thể không nhiều, không cần đầu tư ngắn hạn nhưng lượng hàng hóa tồn kho có giá trị cung ứng ngay cả khi nhu cầu trên thị trường cao. Vì vậy công ty có thể thanh toán các khoản nợ của mình một cách nhanh chóng.

– Cũng có trường hợp công ty có nhiều khoản nợ ngắn hạn lớn nhưng chưa đến hạn trả mặc dù chưa tính đến các khoản nợ dài hạn, nợ quá hạn và các khoản nợ khác của doanh nghiệp.

– Muốn sử dụng hệ số nhanh ta phải kết hợp các hệ số này với hệ số nhanh. Ngoài ra, điều quan trọng là phải so sánh các báo cáo nhanh trong nhiều năm để dễ dàng xác định xu hướng thị trường đang thay đổi như thế nào.

Do đó, việc tính toán hệ số thanh toán nhanh khá đơn giản. Để đánh giá toàn diện khả năng thanh toán của doanh nghiệp, nên kết hợp thêm với các chỉ tiêu như hệ số khả năng thanh toán chung, hệ số khả năng thanh toán hiện hành, hệ số khả năng thanh toán tức thời và khả năng thanh toán, khả năng trả lãi của khoản vay, ngắn hạn. hệ số khả năng thanh toán kỳ hạn.

Đóng góp bài viết của bạn bằng cách gửi nó ở đây

READ  Hotline ngân hàng OCB - Giải đáp thắc mắc mọi lúc, mọi nơi | Acb-win.com