33 lượt xem

Hệ số khả năng thanh toán lãi vay là gì? Công thức tính và ý nghĩa | Acb-win.com

Căn cứ vào hệ số khả năng thanh toán lãi vay có thể đánh giá được khả năng trả lãi vay của doanh nghiệp. Vậy công thức tính chỉ số này là gì?

Lãi suất bao phủ là bao nhiêu?

Theo Investopedia, tỷ lệ bao phủ lãi vay là một chỉ tiêu cho biết khả năng đảm bảo thanh toán lãi vay của công ty và khả năng tài chính mà công ty có thể tạo ra để thanh toán các khoản nợ trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh.

Tỷ lệ bao phủ lãi suất được tính toán từ tỷ suất nợ và tỷ suất sinh lời. Dựa vào kết quả này có thể xác định được khả năng thanh toán lãi của doanh nghiệp đối với các khoản nợ tồn đọng trong doanh nghiệp. Cũng có, tỷ số tài chính này cũng được tính bằng cách chia thu nhập trước lãi vay và thuế của công ty trong một thời gian nhất định cho các khoản thanh toán lãi vay đến hạn của công ty tại cùng một thời điểm.

Khả năng trả lãi của công ty

Khả năng trả lãi của công ty

Khả năng trả lãi được tính như thế nào?

Tỷ lệ bao phủ lãi suất được tính theo công thức sau:


Tỷ lệ thanh toán lãi vay = (Thu nhập trước thuế + Lãi nợ) / Lãi vay

Ví dụ 1: Doanh nghiệp A có lợi nhuận trước thuế và lãi vay là 100 tỷ đồng. Chi phí lãi vay hàng năm là 32 tỷ đồng. Áp dụng công thức trên ta có:

Tỷ lệ trả lãi = 100/32 = 3,125.

Do đó có thể thấy rằng:

– Doanh nghiệp A thu nhập gấp 3,125 lần chi phí lãi vay.

– Khả năng trả lãi của công ty thấp đồng nghĩa với khả năng sinh lời của tài sản thấp.

– Việc hạ thấp tỷ số tài chính này là một cảnh báo về sự suy giảm trong hoạt động kinh doanh có thể làm giảm thu nhập trước thuế và lãi vay xuống dưới mức lãi vay mà doanh nghiệp phải trả. Tình trạng này kéo dài khiến các công ty mất khả năng thanh toán, dẫn đến mất khả năng thanh toán.

Tuy nhiên, rủi ro trên có thể khắc phục được vì lãi vay trước thuế không phải là nguồn thu duy nhất mà doanh nghiệp dùng để trả lãi vay. Nguồn tiền mặt thu được từ khoản khấu hao do công ty tạo ra có thể được sử dụng để trả nợ.

– Doanh nghiệp tạo ra nguồn lợi nhuận trước thuế và lãi vay để mối quan hệ tài chính này ở mức an toàn đảm bảo khả năng trả nợ của mình.

Xem ngay: Báo cáo nhanh là gì? Quảng cáo và ý nghĩa.

Tỷ lệ bao phủ lãi suất tốt như thế nào?

Tỷ lệ bao phủ lãi suất tốt như thế nào?

Ý nghĩa của mối quan hệ khả năng trả lãi

Tỷ lệ bao phủ lãi vay thường được sử dụng để phân tích khả năng thanh toán các khoản nợ của một công ty. Tỷ số này càng cao thì tài sản càng dương và khả năng trả nợ càng tốt. Nếu tỷ số này thấp chứng tỏ khả năng trả nợ của doanh nghiệp thấp. Các nhà kinh tế học thường chọn hệ số 2 để đánh giá khả năng thanh toán lãi vay của một công ty. Nếu tỷ lệ bao phủ lãi vay nhỏ hơn 2, đó là cảnh báo rằng công ty đang gặp khó khăn về tài chính. Tỷ lệ hoàn trả các khoản vay của công ty trong trường hợp này là tương đối thấp.

Khi phân tích tình hình tài chính của một doanh nghiệp, cần phải so sánh chỉ số qua các năm để thấy được sự thay đổi theo hướng tăng hay giảm. Ngoài ra, bạn cần biết thêm về hoạt động kinh doanh của công ty đó trong quá khứ và tiềm năng trong tương lai để đưa ra đánh giá khách quan nhất.

Do đó, dựa vào mức trả lãi có thể đánh giá được khả năng trả nợ của doanh nghiệp. Tuy nhiên, nếu chỉ dựa vào chỉ tiêu này thì không thể đánh giá được tình hình tài chính của công ty vì hệ số này không đề cập đến các khoản thanh toán cố định như chi phí cổ tức ưu đãi, hoàn trả vốn, v.v.

Đóng góp bài viết của bạn bằng cách gửi nó ở đây

READ  Giới thiệu Initial NFT Offering (INO) Launchpad của Only1 | Acb-win.com