325 lượt xem

Giao dịch là gì và những đặc điểm liên quan 

Giao dịch và những vấn đề liên quan

Chúng ta không khó để chúng ta bắt gặp thuật ngữ “giao dịch” trong cuộc sống hàng ngày với nền kinh tế thương mại đang phát triển. Giao dịch thường gắn liền với các cụm từ là giao dịch dân sự và giao dịch thương mại. Vậy giao dịch là gì? Pháp luật quy định về các nội dung này ra sao? Theo dõi bài viết dưới đây của chúng tôi để hiểu rõ hơn về những vấn đề này.  

Giao dịch và những vấn đề liên quan
Giao dịch và những vấn đề liên quan

Khái niệm giao dịch là gì? 

Giao dịch là gì được định nghĩa như sau: 

 “ Giao dịch là những hành vi của công dân và của các tổ chức có mục đích xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt các quyền và nghĩa vụ dân sự. Đa số các giao dịch là sự đồng ý của hai hoặc nhiều người, hoặc có thể chỉ cần sự biểu hiện ý chí của một bên”. 

Có thể định nghĩa về giao dịch là gì được hiểu là sự thoả thuận giữa các chủ thể với nhau về một đối tượng tài sản hay vấn đề dựa trên đồng ý thỏa thuận và tự nguyện của các bên giao dịch. Các giao dịch thường liên quan đến trao đổi hai chiều. Tức là  một bên cung cấp tài sản và bên kia thanh toán hoặc trao đổi dưới hình thức  khác. 

Ví dụ về giao dịch: 

Các giao dịch thỏa thuận, thống nhất giữa các bên: hợp đồng mua bán, cho thuê bất động sản, cho vay bất động sản. 

Một bên mua bán không thoả thuận với bên kia: Cho người khác làm việc cho mình và lập di chúc để lại di sản thừa kế. 

Khái niệm giao dịch là gì ?
Khái niệm giao dịch là gì ?

Giao dịch dân sự theo pháp luật Việt Nam 

Khái niệm về giao dịch dân sự 

Vào năm 2015, Bộ luật dân sự quy định nội dung của giao dịch là gì theo quy định của Bộ luật dân sự như sau. 

 “Giao dịch dân sự là một hợp đồng hoặc hành vi có vi phạm pháp luật đơn phương xác lập, sửa đổi hoặc chấm dứt quyền dân sự. 

Thỏa thuận là sự đồng ý giữa các bên về việc xác lập, sửa đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự. 

Là hành vi pháp lý một phía được thể hiện bằng ý chí của bên bị tác động, tạo ra, sửa đổi hoặc chấm dứt quyền và nghĩa vụ dân sự của mình hoặc bất kỳ bên nào khác trong giao dịch dân sự. 

Hình thức của giao dịch dân sự 

Giao dịch dân sự được thể hiện dưới các hình thức sau đây được pháp luật cho phép: 

  • Bằng miệng 
  • Bằng văn bản: Công chứng, chứng nhận hoặc đăng ký, nếu pháp luật yêu cầu trong các trường hợp cá nhân. 
  • Luật đặc biệt 
  • Giao dịch dân sự điện tử 

Giao dịch dân sự có điều kiện

Giao dịch dân sự có điều kiện là giao dịch dân sự mà các bên đã đạt được thỏa thuận về các điều khoản và điều kiện của giao dịch để xác thực hoặc chấm dứt giao dịch. 

Ví dụ về Giao dịch dân sự có điều kiện: Hợp đồng tặng cho nhà giữa cha mẹ và con cái nếu con cái hoàn thành nghĩa vụ chăm sóc cha mẹ đến cuối đời. 

Giao dịch thương mại trong Luật Việt Nam 

Khái niệm về giao dịch thương mại 

Bộ luật thương mại số 2005 giải thích nội dung của giao dịch là gì trong giao dịch thương mại như sau. 

Giao dịch thương mại trong Luật Việt Nam
Giao dịch thương mại trong Luật Việt Nam

Các hình thức giao dịch thương mại

Vì thương mại là một bộ phận của giao dịch dân sự nói chung nên hình thức thương mại cũng được thể hiện dưới hai hình thức. 

  • Hợp đồng 
  • Vi phạm pháp luật một phía 

Các dấu hiệu của giao dịch thương mại 

Để coi một giao dịch là giao dịch thương mại, cần có các điều kiện hoặc dấu hiệu sau: 

  • Việc thực hiện giao dịch thương mại phải là thương nhân hoặc ít nhất  một bên phải là thương nhân. 
  • Các giao dịch phải dành cho các hoạt động thương mại, bao gồm mua và bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, đầu tư, xúc tiến thương mại và các hoạt động có lợi khác. 
  • Mục đích của giao dịch là để các bên thực hiện giao dịch nhằm thu lợi nhuận. 

Trên đây là những nội dung liên quan đến giao dịch là gì theo quy định của pháp luật Việt Nam. Hãy liên hệ với acb-win.com nếu bạn đọc còn có những khó khăn hoặc vấn đề nào khác liên quan đến các hoạt động, giao dịch pháp lý cần giải quyết.