23 lượt xem

Giá vốn hàng bán là gì? Cách tính giá vốn hàng bán chính xác | Acb-win.com

Để có thể quản lý tốt hàng hóa và tối đa hóa lợi nhuận, các công ty cần tính toán chính xác giá vốn hàng bán. Đây là một yếu tố rất quan trọng ảnh hưởng đến nhiều hoạt động trong thế giới kinh doanh. Vậy giá vốn hàng bán là bao nhiêu? Cách tính giá vốn hàng bán? chính xác như? Tham khảo chi tiết bài viết sau nhé!

Giá vốn của hàng bán là bao nhiêu?

Định nghĩa giá vốn hàng bán

Giá vốn hàng bán có tên tiếng anh là Giá vốn hàng bán (COGS), là chi phí trực tiếp để sản xuất hàng hóa bán ra của một doanh nghiệp. Số tiền này bao gồm chi phí nguyên vật liệu và lao động để tạo ra hàng hoá. Giá vốn hàng bán không bao gồm các chi phí gián tiếp, chẳng hạn như chi phí phân phối, vận chuyển và chi phí lực lượng bán hàng.

Giá vốn hàng bán được tìm thấy trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của công ty, một trong những báo cáo tài chính kế toán tốt nhất. Báo cáo thu nhập cho biết thu nhập cho một kỳ kế toán cụ thể như một năm, một quý hoặc một tháng. Do đó, loại báo cáo này còn được gọi là “báo cáo thu nhập”.

Nhà

Tại sao giá vốn hàng bán lại quan trọng trong kinh doanh?

Giá vốn hàng bán là một số liệu quan trọng vì nó được trừ vào doanh thu để xác định lợi nhuận gộp của công ty. Lợi nhuận gộp được coi là thước đo khả năng sinh lợi đo lường hiệu quả mà một công ty quản lý lao động và nguyên vật liệu trong quá trình sản xuất.

Biết được giá vốn hàng bán giúp các nhà phân tích, nhà đầu tư và nhà quản lý ước tính lợi nhuận cuối cùng của doanh nghiệp. Nếu giá vốn hàng bán tăng thì lợi nhuận ròng giảm. Do đó, các công ty sẽ cố gắng giữ giá vốn hàng bán ở mức thấp để tạo ra lợi nhuận ròng.

READ  Ví tiền điện tử là gì? Các loại ví tiền điện tử tốt nhất (2021) | Acb-win.com

Giá vốn bán hàng cũng phản ánh các chi phí liên quan trực tiếp đến việc sản xuất sản phẩm, bao gồm chi phí lao động, nguyên vật liệu và chi phí sản xuất. Với nhiều mặt hàng, sản phẩm đa dạng, việc tính toán chính xác giá vốn hàng bán sẽ giúp các công ty quản lý chi phí một cách chính xác và cụ thể nhất.

Công thức chung để tính giá vốn hàng bán

Giá vốn hàng bán = Trị giá hàng tồn kho đầu kỳ + Hàng hóa đã mua trong kỳ – Giá trị hàng tồn kho cuối kỳ

Do đó, có thể thấy rằng giá vốn hàng bán phụ thuộc vào phương pháp định giá hàng tồn kho mà một công ty áp dụng. Vì vậy, có một số phương pháp mà một công ty có thể sử dụng để tính toán mức độ hàng tồn kho đã bán trong một khoảng thời gian.

Nhà

Các phương pháp thường dùng để tính giá vốn hàng bán

Phương thức FIFO (nhập trước – xuất trước).

Hàng hóa được mua hoặc sản xuất đầu tiên sẽ được bán trước. Khi giá có xu hướng tăng theo thời gian, công ty sử dụng phương pháp FIFO sẽ bán những sản phẩm rẻ nhất trước tiên. Kết quả là, thu nhập ròng sử dụng phương pháp FIFO tăng lên theo thời gian, đặc biệt là trong điều kiện lạm phát.

Phương thức nhập trước – xuất trước (LIFO).

Phương pháp này giả định rằng hàng tồn kho mua sau hoặc sản xuất sau thì bán trước, ngược lại hàng tồn kho cuối kỳ được mua hoặc sản xuất trước. Theo phương pháp này, giá trị của hàng xuất khẩu sẽ được tính dựa trên giá của lô hàng tiếp theo và giá trị của hàng hóa kiểm kê được tính dựa trên giá vốn hàng tồn kho đầu kỳ.

Giá vốn của hàng bán là bao nhiêu? Cách tính giá vốn hàng bán 2 chính xác nhất

QUẢNG CÁO

Tuy nhiên, phương pháp LÍFO ngày nay ít được sử dụng. Hiện tại, chỉ có hai quốc gia là Hoa Kỳ và Nhật Bản chấp nhận cách tính này.

Nhà

Phương pháp chi phí bình quân

Giá trung bình của tất cả hàng hóa trong kho, bất kể ngày mua, được sử dụng để đánh giá hàng hóa đã bán. Việc tính giá thành bình quân của sản phẩm trong một khoảng thời gian giúp giá vốn hàng bán không bị ảnh hưởng đáng kể bởi chi phí của một hoặc nhiều hoạt động mua hàng.

Đây cũng là phương pháp giá vốn hàng bán phổ biến nhất mà phần mềm quản lý hàng tồn kho áp dụng.

READ  3 cách kiểm tra số dư trong tài khoản ATM đơn giản đến bất ngờ | Acb-win.com

Phương pháp kế toán

Phương pháp này dùng để tính giá vốn thực tế của hàng tồn kho. Phù hợp với các công ty thu mua vật tư hàng hóa thường xuyên có biến động về giá, lượng hàng hóa vật tư xuất nhập nhiều. Giá hạch toán là giá ổn định do công ty quy định và không ảnh hưởng đến các giao dịch với người lạ. Xuất nhập khẩu phải tính hệ số giữa giá thực tế và giá hạch toán của hàng hoá lưu thông trong kỳ.

Phương pháp cân bằng

Phương pháp này sẽ tính giá trị thực tế của hàng hóa tồn cuối kỳ = số lượng hàng hóa tồn cuối kỳ * giá mua cuối tháng.

Cách kiểm tra giá vốn hàng bán đúng là xuất Excel đối chiếu trước khi in báo cáo. Hoặc có thể sử dụng một số phần mềm khác để cảnh báo giá vốn khi xem các báo cáo nhập – xuất – tồn kho.

Chênh lệch giữa giá vốn hàng bán và giá vốn hàng bán

Một số công ty sẽ liệt kê giá vốn hàng bán hoặc chi phí bán hàng (giá vốn bán hàng) trong bảng cân đối kế toán, nhưng nhiều công ty bao gồm cả hai điều khoản. Chúng thường được sử dụng thay thế cho nhau nên rất dễ bị nhầm lẫn. Một số điểm sau đây sẽ phân biệt chúng.

Nhà

Phân tích

Giá vốn hàng bán phân tích chi phí trực tiếp và gián tiếp liên quan đến việc bán hàng hóa và dịch vụ, trong khi giá vốn hàng bán phân tích chi phí trực tiếp liên quan đến việc sản xuất hàng hóa.

Vị trí báo cáo thu nhập

Chi phí bán hàng được bao gồm trước EBIT trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. Giá vốn hàng bán được liệt kê sau khi bán, vì chúng bao gồm tất cả các chi phí liên quan trực tiếp đến việc tạo ra doanh thu.

Tổng số tiền

Giá vốn hàng bán bao gồm các chi phí bổ sung và giá vốn hàng bán sẽ tập trung vào chi phí trực tiếp của doanh nghiệp nên khi sử dụng cả hai thì giá vốn hàng bán luôn nhỏ hơn giá vốn hàng bán.

Phép tính

Trong khi cách tính giá vốn hàng bán phản ánh số lượng hàng hóa bán ra thì việc tính giá vốn hàng bán phản ánh số lượng hàng hóa do một công ty sản xuất.

Tóm lại, giá vốn hàng bán là một khoản chi phí lớn mà các công ty cần phải hiểu rõ. Biết cách tính tỷ lệ này sẽ giúp bạn sửa chữa những sai lầm khi nhập ngân sách. Hi vọng đây là thông tin hữu ích cho bạn.

Câu hỏi thường gặp về giá vốn hàng bán

Công ty nào sử dụng giá vốn hàng bán và giá vốn hàng bán?

Thông thường, các công ty liên quan đến sản xuất hoặc bán hàng hóa sẽ sử dụng giá vốn hàng bán, trong khi các doanh nghiệp bán lẻ sẽ sử dụng giá vốn hàng bán. Tuy nhiên, giá vốn hàng bán cũng được áp dụng theo nghĩa chung cho mục đích kế toán.

READ  Spend Account - chuyển tiền & thanh toán trực tuyến miễn phí | Acb-win.com

Mặt khác, các công ty chỉ cung cấp dịch vụ chứ không phải sản phẩm thường sử dụng giá vốn bán hàng vì họ không có chi phí hoạt động liên quan đến tài sản hữu hình. Tuy nhiên, các nhà cung cấp dịch vụ có thể cung cấp các sản phẩm phụ đi kèm, do đó các mặt hàng này được phân loại là chi phí bán hàng.

Tại sao giá vốn hàng bán lại âm?

Khi các phương pháp tính toán được áp dụng, giá vốn hàng bán có thể âm khi số phát sinh bên ngoài Tôi 632 nhiều hơn con số tăng lên Nợ 632. Đặc biệt, khi công ty hoàn nhập dự phòng phải thu khó đòi của hàng tồn kho có giá trị rất cao nhưng không có giao dịch mua bán nào đáng kể xảy ra.

Đối với các trường hợp giá vốn hàng hóa âm, doanh nghiệp phải tính toán loại trừ trong quá trình phân tích

Ngoài ra, trường hợp hàng tồn kho của doanh nghiệp bị âm cũng có thể là do doanh nghiệp tính toán sai.

Tiền lương có được tính vào giá vốn bán hàng không?

Giá vốn hàng bán không bao gồm tiền lương và các chi phí quản lý doanh nghiệp khác. Tuy nhiên, một số loại chi phí lao động có thể được tính vào giá vốn hàng bán, miễn là chúng có thể liên quan trực tiếp đến một doanh thu bán hàng cụ thể.

Khi nào giá vốn hàng bán phải được ghi nhận?

Việc xác định thời điểm ghi nhận nguyên giá tài sản cũng xác định thời điểm ghi nhận doanh thu kinh doanh. Do đó, thời điểm ghi nhận doanh thu bán hàng cần đáp ứng các yêu cầu sau:

 • Hầu hết các rủi ro và lợi ích của sản phẩm đã được công ty chuyển giao
 • Thu nhập đã được xác định chắc chắn
 • Các khoản thu này có hoặc sẽ mang lại lợi ích kinh tế từ giao dịch mua bán
 • Các chi phí liên quan đến hoạt động bán hàng đã được xác định.

CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN TINO

 • Trụ sở chính: L17-11, Lầu 17, Tòa nhà Vincom Center, Số 72 Lê Thánh Tôn, P. Bến Nghé, Q.1, TP.
  VPĐD: 42 Trần Phú, P.4, Q.5, TP.HCM
 • Điện thoại: 0364 333 333
  Tổng đài miễn phí: 1800 6734
 • Email: sales@tino.org
 • Trang web: www.tino.org