28 lượt xem

Đường trung bình động MA là gì? Cách sử dụng đường MA hiệu quả trong giao dịch | Acb-win.com

2.1SMA – Đường trung bình trượt đơn giản

Đường trung bình động đơn giản là một đường trung bình động được tính bằng giá đóng cửa trung bình trong một khoảng thời gian xác định. Chỉ báo kỹ thuật này được sử dụng để xác định xem giá của tài sản sẽ tiếp tục hay đảo ngược xu hướng.

Hình 1. Đường trung bình trượt đơn giản SMA – WTI OIL. Nguồn: Ván sàn Mitrad

Để tính mức SMA, chúng ta chia tổng giá cổ phiếu trong thời kỳ (n) cho thời kỳ (n).

Công thức tính toán

SMA = (P1 + P2 +… + Pn) / n

Trong đó:

Pn = mức giá trong thời kỳ n;

n = khoảng thời gian

Ví dụ: AAPL SMA trong 5 ngày từ ngày 2 tháng 3 đến ngày 6 tháng 3

Ngày

AAPL

06/03

$ 289,03

05/03

$ 292,92

04/03

$ 302,74

03/03

$ 289,32

02/03

$ 298,81

SMA (AAPL) = (289,03 + 289,03 + 302,74 + 289,32 + 298,81) / 5 = 294,564

2,2WMA – Mật độ trung bình tuyến tính

Khối lượng di chuyển trung bình tập trung nhiều hơn vào giá gần đây (thông số có tần suất cao nhất) hơn là giá cũ. Dữ liệu của mỗi thời kỳ được nhân với một trọng số; trọng số này được xác định theo khoảng thời gian đã chọn (trọng số tối đa cho điểm dữ liệu cuối cùng và sau đó theo thứ tự giảm dần).

Công thức tính toán

Công thức tính WMA

Trong đó:

Pn = mức giá trong thời kỳ n;

n = khoảng thời gian

Ví dụ:

Ngày

AAPL

Trọng lượng

06/03

$ 289,03

5

05/03

$292,92

4

04/03

$ 302,74

3

03/03

$ 289,32

2

02/03

$ 298,81

đầu tiên

cách tính đường cong WMA

2.3EMA – Trung bình lũy thừa theo cấp số nhân

EMA là một đường trung bình động hàm mũ. đưa ra trọng số và tầm quan trọng cho các điểm dữ liệu gần đây nhất. Chỉ báo kỹ thuật này được sử dụng để tạo ra các tín hiệu mua và bán dựa trên các điểm giao nhau và phân kỳ từ các mức trung bình lịch sử. Các nhà giao dịch thường sử dụng một số EMA ngày khác nhau, ví dụ: EMA 20 ngày, 30 ngày, 90 ngày và 200 ngày.

15838195102644

Hình 2 Đường trung bình trượt theo cấp số nhân Nguồn: Investopedia

Ba bước cơ bản để tính toán EMA là:

B1: Tính SMA.

B2: Tính hệ số nhân cho hệ số làm mịn / trọng số cho đường EMA trước đó.

B3: Tính EMA hiện tại.

Công thức tính toán:

Công thức tính EMA

Trong đó:

Pt = giá đóng cửa hôm nay

k = 2 / (Số ngày trong EMA + 1)

EMAy = giá trị EMA của ngày hôm trước

16227952328933

hNhờ 100 thị trường, T + 0, kế hoạch quy định

50 đô la * quỹ kinh nghiệm và tiền thưởng lên đến $ 3000 *

Giao dịch với đòn bẩy, 0 hoa hồng, chênh lệch thấp

Công cụ miễn phí để quản lý rủi ro và giao dịch

(* Áp dụng các điều khoản)

READ  Cách chuyển tiền nhanh NAPAS 247 vô cùng tiện lợi | Acb-win.com