20 lượt xem

Cổ phiếu ESOP là gì? Điều kiện, lợi ích khi phát hành ESOP | Acb-win.com

Cổ phiếu ESOP là cổ phiếu được phát hành như một phần của chương trình lựa chọn nhân viên. Bằng cách này, công ty có thể đánh giá cao những đóng góp của nhân viên để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Cổ phiếu ESOP là gì?

ESOP (Kế hoạch sở hữu cổ phiếu cho người lao động) là một loại cổ phiếu được phát hành theo chương trình quyền chọn mua cổ phiếu cho người lao động.

Thật vậy, những người được nhận cổ phiếu ESOP sẽ là những nhân viên lâu năm có đóng góp cho sự phát triển của công ty. Tiêu chuẩn này thường được bao gồm trong các luật hoặc quy định của công ty.

Xem thêm: Hành động là gì? Tại sao nên đầu tư vào cổ phiếu?

thebank_esopthebank_1574414466

Cổ phiếu ESOP là gì?

Điều kiện phát hành cổ phiếu ESOP

Để được phát hành cổ phiếu ESOP, công ty là công ty cổ phần phải đáp ứng các điều kiện sau:

  • Công ty đại chúng có chương trình lựa chọn cổ phiếu và kế hoạch phát hành cổ phiếu được đại hội đồng cổ đông thông qua. Tổng số cổ phiếu phát hành theo chương trình trong 12 tháng không được vượt quá 5% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của công ty.
  • Hội đồng quản trị phải công bố rõ tiêu chuẩn và danh sách người lao động tham gia, nguyên tắc xác định giá bán, nguyên tắc xác định số lượng cổ phần được chia cho từng đối tượng và thời gian thực hiện.
  • Công ty phải có đủ vốn để thực hiện theo báo cáo lưu chuyển tiền tệ đã được kiểm toán gần nhất từ ​​nguồn thặng dư vốn cổ phần, quỹ đầu tư phát triển, lợi nhuận sau thuế để lại và các quỹ khác.
  • Trường hợp công ty TNHH đại chúng là công ty mẹ phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động thì nguồn vốn sẽ căn cứ vào bảng cân đối kế toán của công ty mẹ. Trong đó, từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, vốn thực hiện không được vượt quá lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán.
  • Trong trường hợp vốn hiệu quả thấp hơn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính hợp nhất và cao hơn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính của công ty mẹ thì công ty chỉ được sử dụng lợi nhuận sau thuế này sau khi đã chuyển lợi nhuận từ công ty con. của công ty mẹ.
  • Trường hợp công ty phát hành cổ phiếu miễn phí cho người lao động thì tổng giá trị các nguồn vốn nêu trên không được thấp hơn tổng giá trị phần vốn cổ phần tăng thêm theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Xem thêm: Hành động đặc quyền là gì?

thebank_esopthebank1_1574414772

Phát hành cổ phiếu ESOP có giúp công ty tăng trưởng?

Ưu điểm của ESOP.stock

Đối với nhân viên công ty

Cổ phiếu ESOP được phát hành ưu đãi cho nhân viên công ty nên đây được coi là một hình thức khuyến khích và tạo động lực cho những người nhận ESOP.

Nhận được cổ phiếu ESOP với mức giá hấp dẫn, sự phát triển của hoạt động kinh doanh của công ty và giá cổ phiếu cao trên thị trường sẽ làm tăng khả năng cống hiến của nhân viên trong công ty. Trách nhiệm của người lao động trong công ty cũng được tăng lên nhờ quyền sở hữu cổ phần và được coi như cổ đông của công ty.

Cho doanh nghiệp

Phát hành cổ phiếu ESOP sẽ giúp công ty giữ chân nhân viên giỏi và nâng cao trách nhiệm của nhân viên khi là cổ đông của công ty.

Ngoài ra, các công ty trong đợt phát hành ESOP sẽ không phải trả thưởng bằng tiền mặt mà sẽ sử dụng lợi nhuận chưa phân phối cho đợt phát hành. Điều này giúp các công ty giữ lại một nguồn tiền đáng kể để mở rộng sản xuất kinh doanh. Ngoài ra, việc tăng số lượng cổ phiếu giúp công ty tăng vốn cổ phần.

Hối phiếu là gì? So sánh tín phiếu kho bạc với tín phiếu chính phủ

Bạn nên đầu tư vào cổ phiếu hay trái phiếu?

Rủi ro khi phát hành cổ phiếu ESOP

Khi ESOP được phát hành, số lượng cổ phiếu sẽ tăng lên và làm giảm giá trị của mỗi cổ đông trong công ty. Kể từ đó, thu nhập trên mỗi cổ phiếu đã giảm.

Hơn nữa, trong trường hợp cổ phiếu ESOP chủ yếu được phát hành cho ban giám đốc, điều này có thể gây ra xung đột lợi ích giữa các bên trong chính công ty.

Đóng góp bài viết của bạn bằng cách gửi nó ở đây

READ  Polymath (POLY) là gì? Toàn tập về tiền điện tử POLY | Acb-win.com