29 lượt xem

Chi tiết về các hiệu ứng và 132 thẻ bài skill trong Axie Infinity | Acb-win.com

Contents

Các hiệu ứng buff

 

Kí hiệu Tên Chức  năng
Attack Up Tăng 20% sát thương đòn đánh tiếp theo
Morale Up Tăng chỉ số Morale (tinh thần) lên 20% trong round tiếp theo
Speed Up Tăng chí số Speed (tốc độ) lên 20% round tiếp theo

Các hiệu ứng debuff

Hệ Aqua

Chitin Jump

Chitin Jump

  • Chức năng: Tấn công mục tiêu xa nhất
  • Công: 30
  • Giáp: 30

Flanking Smack

Chức năng: Gây 120% damage khi Axie này tấn công đầu tiên

Công: 100

Thủ: 40

Water Sphere

Chức năng: Gây hiệu ứng Chill vào mục tiêu trong 2 round

Công: 110

Thủ: 30

Black Buble

Chức năng: Gây hiệu ứng Jinx lên đối thủ trong 2 round

Công: 100

Thủ: 40

Tail Slap

Chức năng: Tạo ra 1 năng lượng khi kết hợp với thẻ bài khác

Công: 30

Thủ: 0

Upstream Swim

Chức năng: Tăng tốc cho Axie này trong 2 round khi dùng chung với các thẻ bài Aquatic khác

Công: 110

Thủ: 30

Crimson Water

Chức năng: Tấn công đến Axie có máu dưới dưới 50%

Công: 130

Thủ: 20

Fish Hook

Fish Hook

Chức năng: Tăng chỉ số tấn công cho Axie khi tấn công mục tiêu là Plant, Retile, và Dusk

Công: 110

Thủ: 30

Swallow

Chức năng: Hồi một lượng máu tương đương lượng damage mà thẻ bài này gây ra

Công: 80

Thủ: 30

Angry Lam

Chức năng: Gây 120% damage nếu máu dưới 50%

Công: 110

Thủ: 40

Star Shuriken

Chức năng: Đối thủ không thể vào trạng thái Last stand nếu thẻ bài này gây ra một lượng sát thương đưa máu của đối thủ về 0

Công: 115

Thủ: 10

Hero’s Bane

Chức năng: Kết thúc trạng thái Last stand của đối thủ

Công: 120

Thủ: 30

Aquaponics

Aquaponics

Chức năng: Đòn tấn công thành công sẽ hồi 50 máu cho mỗi bộ phận Anemone mà Axie sở hữu

Công:80

Thủ: 40

Clam Slash

Chức năng: Tăng sát thương cho Axie khi tấn công Beast, Bug và Mech

Công: 110

Thủ: 40

Deep Sea Gore

Chức năng: Thêm 30% giáp cho Axie khi tấn công

Công: 50

Thủ: 80

Shell Jab

Chức năng: Gây 130% damage khi tấn công các mục tiêu không sử dụng thẻ bài nào trong cùng round

Công: 100

Thủ: 50

Spinal Tap

Chức năng: Ưu tiên tấn công các mục tiêu không sử dụng thẻ bài nào trong cùng round khi kết hợp với ít nhất 2 thẻ bài khác.

Công: 100

Thủ: 20

Aqua Vitality

Chức năng: Đòn tấn công thành công sẽ hồi 50 máu cho mỗi bộ phận Anemone mà Axie này sở hữu

READ  Shinhan Bank là ngân hàng gì ? Ngân hàng Shinhan Bank thuộc nước nào? | Acb-win.com

Công: 80

Thủ: 40

Shipwreck

Shipwreck

Chức năng: Gây hiệu ứng Attack Up cho Axie khi lớp giáp tạo ra từ thẻ bài này bị phá vỡ

Công: 60

Thủ: 90

Swift Escape

Swift Escape

Chức năng: Tăng tốc độ cho Axie trong 2 round khi bị tấn công

Công: 110

Thủ: 20

Scale Dart

Scale Dart

Chức năng: Tạo 1 năng lượng khi tấn công mục tiêu mạng các hiệu ứng buff

Công: 90

Thủ: 60

Shelter

Chức năng: Vô hiệu hoá các đòn đánh chí mạng

Công: 0

Thủ: 115

Hệ Beast & Mech

Gerbil Jump

Chức năng: Bỏ qua mục tiêu gần nhất nếu có 2 hoặc nhiều hơn 2 đối thủ

Công: 40

Thủ: 20

Nut Throw

Chức năng: Gây 120% damage khi kết hợp với các thẻ bài “Nut Cracker” khác

Công: 105

Thủ: 30

Hare Dagger

Chức năng: Rút 1 thẻ bài, nếu Axie tấn công đầu tiên mỗi round

Công: 120

Thủ: 30

Rampant Howl

Chức năng: Gây hiệu ứng Morale Up cho toàn team trong 2 round nếu Axie tấn công khi đang ở trạng thái Last Stand

Công: 110

Thủ: 40

Night Steal

Chức năng: Cướp 1 năng lượng từ đối thủ khi kết hợp thẻ bài này với các thẻ bài khác

Công: 80

Thủ: 10

Luna Absorb

Chức năng: Nhận 1 năng lượng

Công: 0

Thủ: 0

Self Rally

Chức năng: Gây 2 lần hiệu ứng Morale Up trong 2 round

Công: 0

Thủ: 30

Death Mark

Chức năng: Gây hiệu ứng Lethal đến mục tiêu khi máu của mục tiêu dưới 30%

Công: 90

Thủ: 30

Piercing Sound

Chức năng: Huỷ 1 năng lượng của đối thủ

Công: 80

Thủ: 40

Nut Crack

Chức năng: Gây 120% damage khi kết hợp với các thẻ bài “Nut Cracker” khác

Công: 105

Thủ: 30

Acrobatic

Chức năng: Gây hiệu ứng Speed Up cho Axie trong 2 round khi bị tấn công

Công: 100

Thủ: 50

Sinister Strike

Chức năng: Gây 250% damage trên mỗi đòn đánh chí mạng

Công: 130

Thủ: 20

Sugar rush

Chức năng: Gây thêm 10% damage với mỗi mục tiêu là Bug

Công: 120

Thủ: 20

Merry Legion

Chức năng: Thêm 20% giáp cho Axie khi sử dụng nối tiếp ( 2 Axie trong team cùng sử dụng 1 thẻ bài này trong 1 round)

Công: 65

Thủ: 85

Ivory Stab

Chức năng: Nhận 1 năng lượng trên mỗi đòn đánh chí mạng từ các Axie trong team

Công: 70

Thủ: 20

Branch Charge

Chức năng: Tăng 20% cơ hội ra đòn đánh chí mạng khi sử dụng nối tiếp hoặc kết hợp với một thẻ bài plant

Công: 125

Thủ: 25

Juggling Balls

Chức năng: Ra đòn đánh 3 lần

Công: 40

Thủ: 30

Woodman Power

Chức năng: Tăng lượng giáp tương đương với lượng damage mà thẻ bài này gây ra với Plant

Công: 50

Thủ: 100

Revenge Arrow

Chức năng: Gây 150% damage nếu Axie này trong trạng thái Last Stand

Công: 125

Thủ: 25

Nitro Leap

Nitro Leap

Chức năng: Luôn đánh trước nếu Axie trong trạng thái Last Stand

Công: 115

Thủ: 35

Heroic Reward

Chức năng: Rút 1 thẻ bài khi tấn công Aquatic, Bird , hoặc Dawn

Công: 50

Thủ: 0

Single Combat

Chức năng: Đảm bảo đòn đánh chí mạng khi kết hợp với 2 thẻ bài khác

Công: 75

Thủ: 0

Hệ Bug

Allergic Reaction

Allergic Reaction

Chức năng: Gây 130% sát thương lên các mục tiêu bị hiệu ứng debuff

Công: 110

Thủ: 30

Grub Explode

Chức năng: Gây 200% sát thương khi tấn công ở trạng thái Last Stand. Trạng thái Last Stand sẽ kết thúc sau khi Axie tấn công bằng thẻ bài này.

Công: 60

Thủ: 0

Numbing Lecretion

Numbing Lecretion

Chức năng: Vô hiệu hoá thẻ bài đánh gần trong turn tiếp theo.

Công: 30

Thủ: 40

Anesthetic Balt

Chức năng: Gây Stun khi tấn công Aquatic và Bird. Chỉ có thể sử dụng 1 lần mỗi round

Công: 60

Thủ: 90

Twin Tail

Chức năng: Tấn công 2 lần khi kết hợp với các thẻ bài khác.

Công: 30

Thủ: 0

Chemical Warfare

Chức năng: Gây hiệu ứng Stench cho đối thủ trong 1 round

Công: 30

Thủ: 40

Mite Bite

Chức năng: Thêm 100% damage khi kết hợp với các thẻ bài khác.

Công: 30

Thủ: 0

Terror Chomp

Chức năng: Gây hiệu ứng Fear cho muc tiêu trong 2 round khi sử dụng nối tiếp. ( 1 Axie sử dụng thẻ bài này, 1 Axie khác trong team sử dụng thẻ bài hệ bug bất kỳ trong 1 round)

Công: 120

Thủ: 30

Sunder Claw

Chức năng: Loại bỏ một thẻ bài bất kì từ tay đối thủ

Công: 30

Thủ: 10

Blood Taste

Chức năng: Hồi một lượng máu tương đương với lượng damage mà thẻ bài gây ra cho đối thủ

Công: 70

Thủ: 40

Disguise

Chức năng: Tạo ra 1 năng lượng khi kết hợp với các thẻ bài plant khác.

Công: 20

Thủ: 20

Third Glance

Chức năng: Loại bỏ ngẫu nhiên một thẻ bài từ tay đối thủ

Công: 90

Thủ: 50

Dull Grip

Chức năng: Gây thêm 30% đến đối thủ có giáp

Công: 120

Thủ: 0

Grub Suprise

Chức năng Gây ra hiệu ứng Fear đến mục tiêu có giáp

READ  Hướng dẫn đầu tư cổ phiếu cho người mới bắt đầu hiệu quả | Acb-win.com

Công: 80

Thủ: 50

Bug Signal

Chức năng: Cướp năng lượng từ đối thủ khi được sử dụng nối tiếp với một thẻ bài “Bug Signal” khác (2 Axie trong team cùng sử dụng thẻ bài Bug signal trong 1 round)

Công: 80

Thủ: 60

Mystic Rush

Chức năng: Gây hiệu ứng Speed Down cho mục tiêu trong 2 round

Công: 40

Thủ: 0

Buzzing Wind

Chức năng: Gây hiệu ứng Fragile đến mục tiêu cho đến round tiếp theo.

Công: 10

Thủ: 30

Scarab Curse

Chức năng: Mục tiêu không thể hồi màu cho đến round tiếp theo

Công: 100

Thủ: 40

Bug Splat

Chức năng: Gây thêm 50% damage khi tấn công mục tiêu là Bug

Công: 110

Thủ: 50

Bug Noise

Chức năng: Gây hiệu ứng Attack Down cho mục tiêu

Công: 100

Thủ: 40

Barb Strike

Chức năng: Gây độc cho mục tiêu khi sử dụng nối tiếp ( 2 Axie trong team cùng sử dụng thẻ bài này trong 1 round)

Công: 100

Thủ: 50

Sticky Goo

Sticky Goo

Chức năng: Gây hiệu ứng Stun cho đối thủ khi giáp được tạo ra từ thẻ bài này bị phá. Chức năng này chỉ sử dụng được 1 lần mỗi round

Công: 40

Thủ: 60

Hệ Bird

All-out Shot

Chức năng: Giảm 30% máu tối đa của Axie khi sử dụng thẻ bài này

Công: 140

Thủ: 0

Granma’s Fan

Chức năng: Gây hiệu ứng Chill đến mục tiêu trong 2 round

Công: 110

Thủ: 30

Puffy Cloud

Puffy Cloud

Chức năng: Bỏ qua mục tiêu đang trong trạng thái Last Stand

Công: 100

Thủ: 50

Risky Feather

Risky Feather

Chức năng: Gây ra 2 lần hiệu ứng Attack Down cho Axie khi sử dụng thẻ bài này

Công: 140

Thủ: 10

Sunder Armor

Chức năng: Thêm 20% giáp cho Axie với mỗi hiệu ứng debuff mà Axie này mang theo

Công: 40

Thủ: 90

Early Bird

Early Bird

Chức năng: Gây 120% damage nếu Axie này tấn công trước

Công: 110

Thủ: 20

Dark Swoop

Chức năng: Nhắm mục tiêu đến đối thủ có tốc độ nhanh nhất

Công: 25

Thủ: 0

 

Insectivore

Chức năng: Nhắm đến đối thủ là Bug khi máu của Axie đó dưới 50%

Công: 110

Thủ: 40

 

Peace Treaty

Chức năng: Gây hiệu ứng Attack Down đến mục tiêu

Công: 120

Thủ: 40

 

Soothing Song

Chức năng: Gây hiệu ứng Sleep lên mục tiêu

Công: 50

Thủ: 0

 

Feather Lunge

Chức năng: Gây 120% damage khi được sử dụng nối tiếp với thẻ bài Lunge khác ( 2 Axie trong team cùng sử dụng thẻ bài Lunge trong 1 round)

Công: 100

Thủ: 50

 

 

Smart Shot

Chức năng: Bỏ qua mục tiêu gần nhất nếu có nhiều hơn hoặc bằng 2 đối thủ

Công: 50

Thủ: 10

 

Headshot

Chức năng: Vô hiệu hoá thẻ bài sừng của đối thủ trong round tiếp theo

Công: 130

Thủ: 0

 

Air Force One

Chức năng: Gây 120% damage khi sử dụng nối tiếp với thẻ bài Trump khác ( 2 Axie trong team cùng sử dụng thẻ bài này trong 1 round)

Công: 120

Thủ: 30

Cockadoodledoo

Chức năng: Gây hiệu ứng Attack Up cho Axie sử dụng thẻ bài này

Công: 0

Thủ: 40

Eggbomb

Chức năng: Gây hiệu ứng Aroma trên Axie sử dụng thẻ bài này đến hết round đó

Công: 120

Thủ: 0

Triple Threat

Chức năng: Tấn công 2 lần nếu Axie này mang hiệu ứng debuff

Công: 30

Thủ: 10

Patient Hunter

Chức năng: Nhắm mục tiêu đến Axie hệ Aqua nếu máu của Axie đó dưới 50%

Công: 130

Thủ: 0

Blackmail

Chức năng: Chuyển tất cả hiệu ứng debuff mà Axie sử dụng thẻ bài này mang sang cho mục tiêu

Công: 120

Thủ: 30

Ill-omened

Chức năng: Gây hiệu ứng Jinx đến mục tiêu trong 2 round

Công: 110

Thủ: 30

Heart Break

Chức năng: Gây hiệu ứng Morale Down đến mục tiêu trong 2 round

Công: 120

Thủ: 20

Balloon

Chức năng: Gây hiệu ứng Fear lên mục tiêu trong 1 turn. Nếu dùng để phòng thủ, tự gây hiệu ứng Fear lên bản thân cho đến round tiếp theo

Công: 40

Thủ: 0

Hệ Reptile

Venom Spray

Chức năng: Gây hiệu ứng Poison đến mục tiêu

Công: 10

Thủ: 20

Neuro Toxin

Chức năng: Gây hiệu ứng Attack Down đến mục tiêu đang mang hiệu ứng Poison

Công: 100

Thủ: 50

Jar Barrage

Chức năng: Đòn tấn công nếu phá vỡ lớp giáp tạo ra từ thẻ bài này sẽ không gây thêm sát thương. Chỉ có thể sử dụng 1 lần mỗi round

Công: 70

Thủ: 10

Tiny Swing

Chức năng: Gây 150% damage sau round 4

Công: 80

Thủ: 40

Scale Dart

Scale Dart

Chức năng: Tạo 1 năng lượng khi tấn công mục tiêu mạng các hiệu ứng buff

Công: 90

Thủ: 60

Critical Escape

Chức năng: Giảm 15% damage nhận từ đối thủ trong round sử dụng thẻ bài này

Công: 90

Thủ: 30

Chomp

Chức năng: Gây hiệu ứng Stun đến mục tiêu khi kết hợp với ít nhất 2 thẻ bài khác

Công: 80

Thủ: 50

Why So Serious

Chức năng: Hồi một lượng máu tương đương lượng damage gây ra cho đối thủ là Aqua cho Axie sử dụng thẻ bài này

READ  “Bật mí” 7 cách quản lý nhân viên cứng đầu hiệu quả | Acb-win.com

Công: 90

Thủ: 50

Kotaro

Chức năng: Tạo 1 năng lượng nếu mục tiêu nhanh hơn Axie sử dụng thẻ bài này

Công: 80

Thủ: 20

Sneaky Raid

Chức năng: Nhắm mục tiêu đến đối thủ xa nhất

Công: 20

Thủ: 40

Overgrow Keratin

Chức năng: Nhận lại 20 giáp mỗi turn

Công: 80

Thủ: 20

Disarm

Chức năng: Gây hiệu ứng Speed Down đến kẻ tấn công trong 2 round

Công: 100

Thủ: 40

Tiny Catapult

Chức năng: Phản lại 50% damage từ đòn đánh xa của đối thủ

Công: 40

Thủ: 60

Surprise Invasion

Chức năng: Gây 130% damage nếu mục tiêu nhanh hơn Axie sử dụng thẻ bài này

Công: 80

Thủ: 60

Scaly Lunge

Chức năng: Gây 120% damage khi sử dụng nối tiếp với thẻ bài lunge khác ( 2 Axie trong team cùng sử dụng thẻ bài lunge trong 1 round)

Công: 100

Thủ: 50

Poo Fling

Chức năng: Gây hiệu ứng Stench cho mục tiêu cho đến hết round

Công: 30

Thủ: 40

Nile Strike

Chức năng: Gây hiệu ứng Speed Down đến mục tiêu cho mục tiêu trong 2 round

Công: 80

Thủ: 60

Slippery Shield

Chức năng: Thêm 15% chỉ số giáp của Axie sử dụng thẻ bài này cho các Axie đồng đội

Công: 10

Thủ: 135

Bulkwark

Chức năng: Phản lại 40% damage từ các đòn đánh gần của đối thủ

Công: 20

Thủ: 70

Green Thorns

Chức năng: Tăng gấp đôi giáp từ thẻ bài này khi kết hợp với một thẻ bài plant

Công: 20

Thủ: 30

Spike Throw

Chức năng: Nhắm đến mục tiêu có giáp thấp nhất khi kết hợp với từ 2 thẻ bài khác

Công: 80

Thủ: 50

Ivory Chop

Chức năng: Rút một thẻ bài nếu giáp tạo ra từ thẻ bài này bị phá vỡ

Công: 80

Thủ: 70

Hệ Plant & Dusk

Spicy Surprise

Chức năng: Vô hiệu hoá thẻ bài mõm trong round tiếp theo

Công: 90

Thủ: 50

Potato Leaf

Chức năng: Không thể bị nhắm mục tiêu bởi các thẻ bài Aquatic nếu Axie sử dụng thẻ bài này còn đồng đội

Công: 70

Thủ: 80

Gas Unleash

Chức năng: Gây hiệu ứng Poison mỗi lần thẻ bài này được sử dụng để tấn công hoặc phòng thủ

Công: 30

Thủ: 20

Leek Leak

Chức năng: Vô hiệu hóa các thẻ bài đánh xa của đối thủ trong round tiếp theo

Công: 60

Thủ: 80

Cattail Slap

Chức năng: Rút 1 thẻ bài nếu Axie sử dụng thẻ bài này bị tấn công bởi Beast, Bug hoặc Mech

Công: 20

Thủ: 30

Carrot Hammer

Chức năng: Tạo 1 năng lượng nếu lớp giáp tạo ra từ thẻ bài này bị phá vỡ. Chỉ được sử dụng 1 lần mỗi round

Công: 70

Thủ: 40

Forest Spirit

Chức năng: Hồi 190 máu cho đồng đội phía trước

Công: 0

Thủ: 40

Vegan Diet

Chức năng: Hồi một lượng máu tương đương lượng damage gây ra bởi thẻ bài này cho đối thủ

Công: 65

Thủ: 65

Drain Bite

Chức năng: Hồi một lượng máu tương đương với damage mà thẻ bài này gây ra cho đối thủ

Công: 55

Thủ: 55

Vegetal Bite

Chức năng: Cướp 1 năng lượng từ đối thủ khi kết hợp với các thẻ bài khác

Công: 30

Thủ: 30

Seed Bullet

Chức năng: Nhắm mục tiêu đến đối thủ nhanh nhất

Công: 30

Thủ : 30

Prickly Trap

Chức năng: Gây 120% damage nếu Axie sử dụng thẻ bài này tấn công sau cùng

Công: 110

Thủ: 20

Sweet Party

Chức năng: Hồi 270 máu cho đồng đội phía trước. Nếu không có đồng đội nào đứng trước thì sẽ hồi máu cho Axie sử dụng thẻ bài này.

Công: 0

Thủ: 0

Healing Aroma

Chức năng: Hồi 120 máu cho Axie sử dụng thẻ bài này

Công: 0

Thủ: 40

Wooden Stab

Chức năng: Gây 120% damage nếu lớp giáp của Axie này bị phá vỡ

Công: 105

Thủ: 40

Bamboo Clan

Chức năng: Tăng 20% damage khi sử dụng nối tiếp với các thẻ bài plant khác ( 1 Axie sử dụng thẻ bài bamboo clan và 1 Axie sử dụng thẻ bài plant khác trong 1 round)

Công: 80

Thủ: 70

October Treat

Chức năng: Rút 1 thẻ bài nếu lớp giáp của Axie sử dụng thẻ bài này bị phá vỡ

Công: 0

Thủ: 115

Refresh

Chức năng: Xoá bỏ tất cả hiệu ứng debuff cho một đồng đội

Công: 0

Thủ: 50

Aqua Stock

Chức năng: Tạo 1 năng lượng nếu Axie sử dụng thẻ bài này bị tấn công bởi các thẻ bài Aquatic

Công: 45

Thủ: 80

Cleanse Scent

Chức năng: Xóa bỏ tất cả hiệu ứng debuff từ Axie sử dụng thẻ bài này

Công: 0

Thủ: 50

Shroom’s Grace

Chức năng: Hồi 120 máu cho Axie sử dụng thẻ bài này

Công: 0

Thủ: 40

Turnip Rocket

Chức năng: Nhắm mục tiêu đến bird nếu kết hợp với 2 hoặc 3 thẻ bài khác

Công: 60

Thủ: 80

 

Có thể bạn quan tâm: