20 lượt xem

Bảo hiểm thất nghiệp có từ năm nào? | Acb-win.com

Bảo hiểm thất nghiệp là chính sách của Nhà nước nhằm hỗ trợ người lao động trong thời gian nghỉ ngơi, thất nghiệp nhằm giảm bớt những khó khăn, bất tiện trong cuộc sống. Vậy đóng bảo hiểm thất nghiệp vào năm nào?

Bảo hiểm thất nghiệp có từ bao giờ và là vấn đề của nhiều người lao động. Sở dĩ người lao động quan tâm đến vấn đề này vì đây là chính sách trợ cấp thất nghiệp cần thiết của nhà nước khi người lao động nghỉ việc và tạm thời không có thêm nguồn thu nhập.

Bảo hiểm thất nghiệp có từ năm nào?

Đạo luật An sinh xã hội năm 2006 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2007 và hiện đã được thay thế bởi Đạo luật An sinh xã hội năm 2014. Đạo luật Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN):

“Điều 140. Hiệu lực thi hành

1. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2007; đối với bảo hiểm xã hội tự nguyện là từ ngày 1-1-2008, đối với bảo hiểm thất nghiệp là từ ngày 1-1-2009.

Ngoài ra, tại khoản 4, khoản 2 của Luật này cũng quy định về đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp như sau:

“Điều 2. Đối tượng áp dụng

2. Người sử dụng lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc bao gồm cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân; tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội khác; cơ quan, tổ chức, tổ chức quốc tế nước ngoài hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam; doanh nghiệp, hợp tác xã, gia đình kinh doanh cá thể, tổ hợp tác, tổ chức, cá nhân khác có thuê mướn, sử dụng lao động và trả công cho người lao động.

4. Người sử dụng lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp là người sử dụng lao động quy định tại khoản 2 Điều này sử dụng từ mười người lao động trở lên.

Theo quy định của pháp luật trên, Luật Bảo hiểm thất nghiệp sẽ áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2009. Tuy nhiên, đối với các công ty có dưới 10 lao động, họ chưa phải đóng BHTN cho đến khi Luật Lao động 2013 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2015, do đó đối tượng quy định tại Điều 43 của Luật này phải đóng bảo hiểm thất nghiệp. số lượng nhân viên của công ty.

READ  Bị Nợ Xấu vẫn dễ dàng Vay Được Tiền Mặt nhờ Cách này! | Acb-win.com

Chính sách bảo hiểm thất nghiệp có hiệu lực từ năm 2009

Chính sách bảo hiểm thất nghiệp có hiệu lực từ năm 2009

Thông tin thêm về bảo hiểm thất nghiệp

Đối tượng được hưởng bảo hiểm thất nghiệp là ai?

Theo quy định của pháp luật hiện hành, những đối tượng sau đây được tham gia bảo hiểm thất nghiệp:

 • Người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp là công dân Việt Nam làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn hoặc có thời hạn từ đủ 12 tháng đến 36 tháng với người sử dụng lao động.
 • Người sử dụng lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp bao gồm: cơ quan nhà nước; các đơn vị sự nghiệp; đơn vị vũ trang quần chúng; các tổ chức chính trị; các tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp; các tổ chức xã hội khác; các tổ chức quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam; doanh nghiệp, hợp tác xã, công ty tư nhân độc quyền, …

Tìm hiểu thêm: Bảo hiểm thất nghiệp có được ủy quyền không?

Điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp

 • Người lao động bị mất việc làm, chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật, chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật mà chưa tìm được việc làm mới.
 • Đã đóng đủ bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi thất nghiệp.
 • Đăng ký và nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết.
 • Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp, người lao động chưa tìm được việc làm mới sẽ được cơ quan có thẩm quyền xử lý.

Quyền lợi của Bảo hiểm Thất nghiệp

 • nhận trợ cấp thất nghiệp bằng tiền mặt;
 • Lời khuyên để tìm một công việc mới;
 • Tham gia các khóa học nghiệp vụ, nâng cao kỹ năng và tìm kiếm môi trường phù hợp;
 • Nhận bảo hiểm y tế khi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Phí bảo hiểm thất nghiệp và trợ cấp

Quy định hiện hành nêu rõ mức đóng BHTN cho từng đối tượng:

 • Người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp 1% tiền lương, tháng;
 • Người sử dụng lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp bằng 1% tiền lương tháng và quỹ tiền lương;
 • Mỗi tháng, nhà nước hỗ trợ 1% quỹ tiền lương từ ngân sách nhà nước, tiền lương đóng bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động tham gia, mỗi năm chuyển một lần.

Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương, tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 6 tháng liền kề trước khi thất nghiệp.

Người lao động được hưởng bao nhiêu tháng trợ cấp thất nghiệp phụ thuộc vào số năm đóng BHTN:

 • Đóng đủ 12 – 36 tháng được hưởng 3 tháng trợ cấp thất nghiệp;
 • Đóng đủ 36 – 72 tháng được hưởng 6 tháng trợ cấp thất nghiệp;
 • Đóng đủ 72 – 144 tháng được 9 tháng trợ cấp thất nghiệp;
 • Đóng đủ 144 tháng trở lên được hưởng 12 tháng trợ cấp thất nghiệp.

Bài viết đã cung cấp những thông tin cần thiết về bảo hiểm thất nghiệp và giúp bạn đọc hiểu được bảo hiểm thất nghiệp có từ năm nào và được áp dụng như thế nào đối với các chế độ, chính sách. Chúng tôi hy vọng đã mang lại nhiều kiến ​​thức bổ ích cho bạn đọc quan tâm.

Đóng góp bài viết của bạn bằng cách gửi nó ở đây